Hội nghị triển khai, hướng dẫn thực hiện mô hình điểm phát triển sản xuất, triển khai giải pháp thực hiện Cuộc vận động “Xây dựng giá trị hình mẫu thanh niên Việt Nam thời kỳ mới” giai đoạn 2018 - 2022 và triển khai thực hiện mô hình, giải pháp nâng cao chất lượng Bí thư Chi đoàn địa bàn dân cư

Vừa qua, ngày 12/3/2020 Ban Thường vụ Huyện đoàn Phú Tân tổ chức Hội nghị triển khai, hướng dẫn thực hiện mô hình điểm phát triển sản xuất, triển khai mô hình học tập, rèn luyện nâng chất đội ngũ cán bộ Đoàn và thông qua một số nội dung trọng tâm trong năm 2020.
* Triển khai, hướng dẫn thực hiện mô hình điểm phát triển sản xuất
Thời gian qua, các cấp bộ Đoàn trên địa bàn huyện Phú Tân đã và đang triển khai nhiều mô hình, tổ hợp tác phát triển kinh tế trong đoàn viên, hội viên, thanh niên nhằm giải quyết việc làm tại chỗ, hỗ trợ cùng phát triển kinh tế, tạo thu nhập cho đoàn viên, hội viên, thanh niên tại địa phương, góp phần thu hút tập hợp thanh niên. Ngay từ đầu năm 2020, Ban Thường vụ Huyên đoàn đã vận động doanh nghiệp hỗ trợ 09 mô hình phát triển sản xuất cho đoàn viên, thanh niên trên địa bàn huyện. Mô hình phát triển sản xuất sẽ được doanh nghiệp hỗ trợ toàn bộ chi phí xây dựng mô hình (con giống, thức ăn, thuốc, kỹ thuật,…) đến khi thu hoạch.
Thông qua việc hỗ trợ xây dựng mô hình đoàn viên, thanh niên có thể tương trợ nhau trong phát triển kinh tế, tạo thu nhập cho bản thân và gia đình. Quan trọng hơn là khi kết hợp hài hòa giữa hoạt động sinh hoạt chi đoàn và hoạt động phát triển kinh tế thì công tác đoàn kết tập hợp thanh niên sẽ thuận lợi hơn. công tác tuyên truyền các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước cũng vì thế dễ đi vào nhận thức của đoàn viên, thanh niên./.
* Triển khai giải pháp thực hiện Cuộc vận động “Xây dựng giá trị hình mẫu thanh niên Việt Nam thời kỳ mới” giai đoạn 2018 - 2022.
Nhằm cụ thể hóa thành giải pháp thực hiện hiệu quả Cuộc vận động “Xây dựng giá trị hình mẫu thanh niên Việt Nam thời kỳ mới”, giai đoạn 2018 – 2022 gắn với việc đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Tại Hội nghị, Ban Thường vụ Huyện đoàn cũng đã triển khai cho cơ sở Đoàn trực thuộc kế hoạch số 02-KH/HĐTN ngày 09 tháng 3 năm 2020 của BTV Huyện đoàn về Phát động đăng ký rèn luyện “Xây dựng phong cách Cán bộ Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh huyện Phú Tân” năm 2020 với chủ đề: “Phong cách người thủ lĩnh thanh niên huyện Phú Tân.
Theo đó, Kế hoạch sẽ được triển khai cho tất cả cán bộ Đoàn trong toàn huyện và thực hiện từ tháng 03/2020 đến tháng 9/2020 bằng phương pháp đăng ký thực hiện rèn luyện “Xây dựng phong cách cán bộ Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh huyện Phú Tân” năm 2020 với chủ đề “Phong cách người thủ lĩnh thanh niên huyện Phú Tân”; trong đó định hướng cho cán bộ Đoàn từng khu vực lựa chọn phong cách phù hợp với đặc điểm, tình hình của đơn vị mình. Phát hành huy hiệu phong cách cán bộ Đoàn cho đối tượng thực hiện trong năm 2020.
Thông qua việc rèn luyện xây dựng phong cách nhằm củng cố, nâng cao nhận thức của người cán bộ Đoàn gương mẫu đi đầu trong mọi hoạt động phong trào hành động góp phần xây dựng tổ chức Đoàn ngày càng vững mạnh toàn diện, xây dựng huyện Phú Tân có chất lượng sống tốt, văn minh, hiện đại, nghĩa tình. Từng bước hình thành đội ngũ cán bộ Đoàn cốt cán và thế hệ thủ lĩnh thanh niên ưu tú, sẵn sàng xung kích trên mọi mặt trận, kế tục trung thành và xuất sắc sự nghiệp cách mạng của Đảng, của dân tộc.
* Mô hình, giải pháp nâng cao chất lượng Bí thư Chi đoàn địa bàn dân cư
Thực tế hiện nay, đối với đội ngũ Bí thư Chi đoàn địa bàn dân cư có một số yếu kèm nhất đinh: Trình độ, kỹ năng nghiệp vụ của đội ngũ Bí thư chi đoàn còn yếu, phương pháp tiếp cận năm bắt tâm lý thanh niên còn hạn chế. Việc luân chuyển, thay đổi nhanh các đông chí Bí thư chi đoàn diễn ra thường xuyên do đó công tác tổ chức phong trào bị ảnh hưởng, một số ít chi đoàn sinh hoạt ít đổi mới, chưa thu hút đông đảo Đoàn viên thanh niên tham gia. Chính vì thực trạng trên, Ban Thường vụ Huyện đoàn tổ chức Hội nghị về xây dựng mô hình, giải pháp nâng cao chất lượng Bí thư Chi đoàn địa bàn dân cư.
Tại Hội nghị, nhiều ý kiến, mô hình, giải pháp hay được các đồng chí Bí thư các cơ sở Đoàn trực thuộc Huyện đoàn chia sẻ, giới thiệu; đồng thời các đồng chí đã nêu các kiến nghị, đề xuất để Hội nghị trao đổi, thảo luận tìm giải pháp tháo gỡ những khó khăn nhằm tiếp tục nâng cao chất lượng Bí thư Chi đoàn đoàn dân cư.
Thanh Duy 
Huyện đoàn Phú Tân

Không có nhận xét nào