khungchinh

Tin mới nhất

Văn bản Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Tháng 8 năm 2020


- Thư mời dự Liên hoan Tuyên truyền ca khúc Cách mạng huyện Phú Tân năm 2020
Số văn bản: 01-TM/BTC
Ngày ban hành: 27 tháng 8 năm 2020
Tải về văn bản

- Thông báo triệu tập Liên hoan Tuyên truyền ca khúc Cách mạng huyện Phú Tân năm 2020
Số văn bản: 04-TB/BTC
Ngày ban hành: 27 tháng 8 năm 2020
Tải về văn bản

- Thông báo về việc tham gia Liên hoan Tuyên truyền ca khúc Cách mạng huyện Phú Tân năm 2020
Số văn bản: 03-TB/BTC
Ngày ban hành: 25 tháng 8 năm 2020
Tải về văn bản

- Công văn về việc tổ chức các hoạt động "Tuổi trẻ Phú Tân tự hào tiến bước dưới cờ Đảng"
Số văn bản: 49-CV/HĐTN
Ngày ban hành: 12 tháng 8 năm 2020
Tải về văn bản

- Công văn về việc tuyên truyền, tổ chức các hoạt động chào mừng kỷ niệm 75 năm Ngày cách mạng tháng Tám thành công (19/8/1945 - 19/8/2020) và Quốc khánh nước CHXHCN Việt Nam (02/9/1945 - 02/9/2020)
Số văn bản: 48-CV/HĐTN
Ngày ban hành: 12 tháng 8 năm 2020
Tải về văn bản

- Công văn về việc truyên truyền cài đặt ứng dụng Bluezone và chủ động phối hợp công tác phòng, chống dịch Covid-19 gắn với linh hoạt thực hiện nhiệm vụ công tác Đoàn trong tình hình mới
Số văn bản: 46-CV/HĐTN
Ngày ban hành: 07 tháng 8 năm 2020
Tải về văn bản

- Thông báo triệu tập lực lượng tham gia lớp tập huấn chuyển giao Khoa học Công nghệ cho đoàn viên, thanh niên năm 2020
Số văn bản: 11-TB/HĐTN
Ngày ban hành: 05 tháng 8 năm 2020
Tải về văn bản

- Công văn về việc tham gia Chương trình trực tuyến "Chắp cánh ước mơ khởi nghiệp"
Số văn bản: 45-CV/HĐTN
Ngày ban hành: 05 tháng 8 năm 2020
Tải về văn bản 

- Kế hoạch kiểm tra chuyên đề năm 2020
Số văn bản: 13-KH/HĐTN
Ngày ban hành: 04 tháng 8 năm 2020
Tải về văn bản       

Không có nhận xét nào