Việc học tập và làm theo Bác trở thành việc làm thường xuyên, tự giác trong mọi hoạt động của các ngành, địa phương, cơ quan, đơn vị. Nhiều cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân đã gương mẫu trong thực hiện, qua đó góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh trên địa bàn huyện.

       Cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu các cấp đã phát huy trách nhiệm trong việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; nghiêm túc nhắc nhở, phê bình, kiểm tra việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4, khóa XII về “xây dựng, chỉnh đốn Đảng, đẩy lùi suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống; những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ”.

        Công tác tuyên truyền được cấp ủy quan tâm chỉ đạo chặt chẽ bằng nhiều hình thức đa dạng. Các chi bộ, đảng bộ cơ sở, nhất là đảng bộ xã, thị trấn và đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền miệng thường xuyên tuyên truyền sâu rộng trong cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW gắn với các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động trong nhân dân thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương, đơn vị.

       Qua tuyên truyền, giáo dục, hầu hết cán bộ, đảng viên trong toàn huyện đã có sự chuyển biến tích cực trong nhận thức và hành động của việc học tập và làm theo Bác; nhiệt tình, trách nhiệm trong các mặt công tác, nhất là tập trung giải quyết những yêu cầu chính đáng của nhân dân; thể hiện văn hóa ứng xử nơi công sở. Đã xuất hiện nhiều gương điển hình tập thể, cá nhân trong học tập và làm theo Bác; những mô hình hay, cách làm hiệu quả, tạo sức lan tỏa mạnh mẽ đến toàn xã hội. Điển hình như mô hình nuôi cá bống tượng của ông Nguyễn Văn Phen, ấp Tân Nghĩa, xã Rạch Chèo, với 2 ao nuôi, mỗi năm cho lợi nhuận trên 100 triệu đồng.

mô hình nuôi cá bống tượng của ông Nguyễn Văn Phen, ấp Tân Nghĩa, xã Rạch Chèo 

         Nét nổi bật là có sự kết hợp chặt chẽ việc học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Bác gắn với thực hiện các chỉ thị, nghị quyết chuyên đề của Huyện ủy ban hành và cụ thể thành công việc hằng ngày mà cán bộ, đảng viên và nhân dân phải làm. Cụ thể như: nêu cao vai trò, trách nhiệm của cán bộ, đảng viên trong thực hiện tiêu chí nông thôn mới, giúp dân giảm nghèo, phát triển kinh tế đa cây con, xây dựng môi trường sống xanh - sạch - đẹp… Cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên các đoàn thể phải đi trước, thực hiện trước để phát động, hướng dẫn, nhắc nhở người dân thực hiện; nhằm tạo thành phong trào lan tỏa rộng rãi.

 

http://phutan.camau.dcs.vn/ - Hồng Tươi