khungchinh

Tin mới nhất

Câu lạc bộ Lý luận trẻ huyện Phú Tân tổ chức sinh hoạt định kỳ quý I năm 2021

Sáng ngày 15/3/2021, Ban Chủ nhiệm Câu lạc bộ Lý luận trẻ huyện Phú Tân tổ chức sinh hoạt định kỳ quý I, năm 2021. Tại buổi sinh hoạt, các thành viên CLB đã thảo luận về chủ đề: Định hướng nhiệm vụ của Đoàn viên Thanh niên trong công tác nắm bắt dư luận xã hội và bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trước thềm bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XV và HĐND các cấp, tập trung công tác tuyên truyền bầu cử Đại biểu Quốc hội, HĐND các cấp và Kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh,đồng thời tiếp tục đẩy mạnh đợt thi đua “90 ngày cao điểm chào mừng Kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh”.Hội nghị cũng đã đóng góp ý kiến nhằmphát huy tốt nhất vai trò của từng thành viên trong Câu lạc bộ để thực hiện tốt vai trò nòng cốt trong bảo vệ nền tảng lý luận của Đảng.

Hoạt động của CLB có ý nghĩa thiết thực đối với việc định hướng tư tưởng cho Đoàn viên thanh niên trong giai đoạn hiện nay.Trong thời gian tới các thành viên trong Câu lạc bộ sẽ tiếp tục đẩy mạnh nắm bắt tư tưởng và định hướng dư luận xã hội trong thanh niên; bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trước thềm bầu cử Đại biểu Quốc Hội và Hội đồng nhân dân các cấp và góp phần xây dựng nội dung sinh hoạt Câu lạc bộ thêm hiệu quả, thiết thực trong công tác tuyên truyền, giáo dục của tổ chức Đoàn.

Thanh Duy – Huyện đoàn Phú Tân

Không có nhận xét nào