khungchinh

Tin mới nhất

Tân Hải: Khởi động Tháng thanh niên năm 2021

Ngày 08 tháng 3 năm 2021, Đoàn cơ sở xã Tân Hải tổ chức Lễ khởi động Tháng thanh niên năm 2021 tại ấp Công Nghiệp, xã Tân Hải, đến dự Lễ có đồng chí Lương Minh Hà, Phó Bí thư Đảng uỷ, Trưởng khối vận và hơn 30 đoàn viên, thanh niên đến tham gia.

Tháng Thanh niên năm 2021 với chủ đề “Tuổi trẻ Tân Hải tự hào truyền thống Đoàn TNCS Hồ Chí Minh” sẽ tập trung vào các hoạt động cụ thể như: Công tác tuyên truyền, giáo dục; các hoạt động văn hóa, văn nghệ, ngày hội tuổi trẻ; các hoạt động phát huy tinh thần tình nguyện vì cộng đồng của thanh niên; các hoạt động đồng hành với thanh niên và xây dựng Đoàn vững mạnh, mở rộng mặt trận đoàn kết, tập hợp thanh niên. Đồng thời các cấp bộ đoàn cũng lồng ghép triển khai các tuyến công việc về phòng chống dịch COVID -19. Trong đó, chú trọng nội dung tuyên truyền về truyền thống vẻ vang của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh; giáo dục đạo đức cách mạng, xây dựng đội ngũ cán bộ đoàn viên, thanh niên có bản lĩnh chính trị, sống có lý tưởng, ý thức trách nhiệm đóng góp tích cực vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Sau buổi lễ, đoàn viên thanh niên của xã đã ra quân phát hơn 200 tờ rơi về phòng chống dịch bênh Covid-19 trong tình hình cho các hộ dân khu dân cư ấp Công Nghiệp; phát hoang, dọn dẹp vệ sinh 2.000m lộ khống; tặng 07 suất quà cho đoàn viên, hội viên có hoàn cảnh khó khăn trị giá 1.1 triệu, tổ chức Lễ kết nạp “Lớp đoàn viên 90 năm thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh”, qua đó kết nạp mới 04 đoàn viên


Phương Tuyền

Đoàn cơ sở xã Tân Hải

Không có nhận xét nào