khungchinh

Tin mới nhất

Văn bản Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Tháng 6 năm 2021


- Công văn về việc triển khai thực hiện 04 tiêu chí giá trị hình mẫu thanh niên Việt Nam thời kỳ mới
Số văn bản: 61-CV/HĐTN
Ngày ban hành: 25 tháng 6 năm 2020
Tải về văn bản tại đây

- Công văn về việc hưởng ứng Cuộc thi "Tìm hiểu chính sách pháp luật về Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế"
Số văn bản: 56-CV/HĐTN
Ngày ban hành: 15 tháng 6 năm 2021
Tải về văn bản

- Công văn về việc tham gia chương trình hỗ trợ khởi nghiệp tỉnh Cà Mau năm 2021
Số văn bản: 54-CV/HĐTN
Ngày ban hành: 07 tháng 6 năm 2021
Tải về văn bản


- Kế hoạch phối hợp tổ chức Cuộc thi trực tuyến tìm hiểu Văn kiện Đại hội Đảng bộ huyện Phú Tân lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2020 - 2025
Số văn bản: 04-KHPH.2021
Ngày ban hành: 09 tháng 6 năm 2021
Tải về văn bản


      

Không có nhận xét nào