khungchinh

Tin mới nhất

Văn bản Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Tháng 6 năm 2021


- Công văn về việc triển khai thực hiện 04 tiêu chí giá trị hình mẫu thanh niên Việt Nam thời kỳ mới
Số văn bản: 61-CV/HĐTN
Ngày ban hành: 25 tháng 6 năm 2020
Tải về văn bản tại đây

- Kế hoạch tổ chức nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và Chương trình hành động của Đoàn thực hiện Nghị quyết
Số văn bản: 14-KH/HĐTN
Ngày ban hành: 24 tháng 6 năm 2021
Tải về văn bản tại đây

- Công văn về việc hưởng ứng Cuộc thi "Tìm hiểu chính sách pháp luật về Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế"
Số văn bản: 56-CV/HĐTN
Ngày ban hành: 15 tháng 6 năm 2021
Tải về văn bản

- Công văn về việc tham gia chương trình hỗ trợ khởi nghiệp tỉnh Cà Mau năm 2021
Số văn bản: 54-CV/HĐTN
Ngày ban hành: 07 tháng 6 năm 2021
Tải về văn bản


- Kế hoạch phối hợp tổ chức Cuộc thi trực tuyến tìm hiểu Văn kiện Đại hội Đảng bộ huyện Phú Tân lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2020 - 2025
Số văn bản: 04-KHPH.2021
Ngày ban hành: 09 tháng 6 năm 2021
Tải về văn bản


      

Không có nhận xét nào