Hội đồng Đội huyện tổ chức lớp tập huấn kỹ năng, nghiệp vụ công tác Đội cho cán bộ chỉ huy Đội, phụ trách Sao nhi đồng năm 2023

     Nhằm bồi dưỡng và nâng cao kỹ năng Công tác Đội cho đội ngũ cán bộ Chỉ huy Đội, Phụ trách Sao nhi đồng. Sáng ngày 17/5/2023, Huyện đoàn – Hội đồng Đội huyện tổ chức lớp tập huấn kỹ năng, nghiệp vụ công tác Đội cho 30 cán bộ chỉ huy Đội, phụ trách Sao nhi đồng, thuộc các Liên đội trường Tiểu học, Trung học cơ sở trên địa bàn huyện

    Hoạt động bồi dưỡng và nâng cao kỹ năng Công tác Đội như: Nghi thức Đội TNTP Hồ Chí Minh, chương trình rèn luyện đội viên, nghi lễ của Đội, kỹ năng làm việc nhóm, kỹ năng điều hành, tổ chức hoạt động, tổ chức sinh hoạt tập thể, kiến thức về lịch sử hình thành Đội TNTP Hồ Chí Minh và giới thiệu một số bài múa hát trong sinh hoạt thiếu nhi,…


    Sau các buổi tập huấn, các em cán bộ chỉ huy Đội, phụ trách Sao nhi đồng đã đều nắm các kỹ năng, nghiệp vụ công tác Đội. Từ đó đội ngũ cán bộ chỉ huy Đội đã phát huy hết năng lực và tinh thần trách nhiệm, góp sức xây dựng Đội thiếu niên và Sao nhi đồng của trường ngày càng vững mạnh và luôn là lực lượng nòng cốt của Đoàn Thanh niên.

    Bên cạnh đó, Hội đồng Đội huyện cũng chỉ đạo 100% Hội đồng Đội các xã, thị trấn và các Liên đội trực thuộc trên địa bàn, thường xuyên tổ chức các buổi sinh hoạt, tập huấn cho các em là cán bộ chỉ huy Đội và Phụ trách Sao nhi đồng, rèn luyện các kỹ năng, nghiệp vụ, kiến thức về công tác Đội, tạo điều kiện để các em thể hiện bản lĩnh và khả năng ứng xử, điều hành của người chỉ huy Đội và phụ trách Sao nhi đồng.

Huyện đoàn Phú Tân