Huyện đoàn Phú Tân tổ chức lớp tập huấn chuyển giao khoa học, công nghệ cho đoàn viên, thanh niên năm 2024


Sáng 29/3, hơn 50 cán bộ đoàn, đoàn viên thanh niên tham gia buổi tập huấn chuyển giao khoa học, công nghệ tại xã Phú Thuận. Lớp tập huấn do Huyện đoàn Phú Tân phối hợp với Trung tâm Thông tin và Ứng dụng Khoa học – Công nghệ tỉnh Cà Mau tổ chức

Toàn cảnh tại buổi tập huấn

Tại đây, cán bộ đoàn, đoàn viên, thanh niên sẽ được tập huấn 02 chuyên đề xoay quanh về nội dung Kiến thức, kỹ năng cơ bản về khỏi nghiệp, khởi nghiệp đổi mới sáng tạo.

Đại diện Trung tâm Thông tin và Ứng dụng Khoa học – Công nghệ tỉnh phổ biến các nội dung tập huấn

Thông qua lớp tập huấn nhằm nâng cao nhận thức cho cán bộ đoàn viên, thanh niên về ứng dụng các tiến bộ khoa học công nghệ trong sản xuất nông nghiệp, cũng như một số cơ chế chính sách về KHCN trong giai đoạn hiện nay. 

Huyện đoàn Phú Tân


Không có nhận xét nào