khungchinh

Tin mới nhất

Phú Tân: Hội nghị triển khai, quán triệt nghị quyết số 04-NQ/HU của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện (khóa XIII)

Sáng ngày 12 tháng 5 năm 2016, Ban Thường vụ Huyện đoàn tổ chức Hội nghị Triển khai, quán triệt Nghị quyết số 04-NQ/HU của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện (Khóa XIII) tham gia Hội nghị gồm các đồng chí trong Ban Thường vụ Đoàn cơ sở xã, thị trấn, ngành, Ban Chấp hành Huyện đoàn. 
Toàn cảnh Hội nghị
Hội nghị nhằm Quán triệt sâu sắc nội dung, ý nghĩa, tầm quan trọng trong việc thực hiện Nghị quyết 04 của Huyện ủy về việc giao trách nhiệm cán bộ đảng viên, đoàn viên, hội viên hoàn thành tiêu chí nông thôn mới của hộ gia đình gắn với xây dựng văn minh đô thị (giai đoạn 2016 -2018). Qua đó nhằm nâng cao ý thức trách nhiệm, tinh thần tình nguyện, xung kích của tuổi trẻ trong xây dựng nông thôn mới, đồng thời phát huy tốt vai trò của cán bộ, đoàn viên, hội viên trong tuyên truyền, vận động nhân dân cùng thực hiện thắng lợi chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới trên địa bàn huyện Phú Tân.Kế hoạch giao cho từng thành viên Ban Chấp hành Huyện đoàn, bí thư các đoàn trực thuộc, cán bộ, công chức, viên chức ngành huyện và tương đương đang tham gia sinh hoạt Đoàn và toàn thể cán bộ, đoàn viên, hội viên 02 xã Phú Mỹ, Rạch Chèo đăng ký thực hiện hoàn thành 100% các tiêu chí của hộ gia đình trong xây dựng nông thôn mới và văn minh đô thị trong năm 2016; các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành đoàn cơ sở, đoàn viên, hội viên các đơn vị còn lại đăng ký hoàn thành các tiêu chí trong năm 2017 và hoàn thành ít nhất 50% vào cuối quí IV năm 2016. 
Thanh Duy 
BBT Huyện đoàn Phú Tân

Không có nhận xét nào