khungchinh

Tin mới nhất

Văn bản Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Tháng 8 năm 2016- Quyết định về việc công nhận Hội đồng Đội huyện Phú Tân nhiệm kỳ 2012 - 2017
Số Văn Bản: 20-QĐ/HĐTN
Ngày Ban Hành: Ngày 22 tháng 8 năm 2016
Tải về văn bản!


- Công văn về việc thực hiện cuộc vận động mua Sim Viettel
Số Văn Bản: 28-CV/HĐTN
Ngày Ban Hành: Ngày 16 tháng 8 năm 2016
Tải về văn bản!


- Kế hoạch tổ chức "Hành trình giáo dục truyền thống" năm 2016
Số Văn Bản: 14-KH/HĐTN
Ngày Ban Hành: Ngày 16 tháng 8 năm 2016
Tải về văn bản!


- Thông báo kiểm tra công tác triển khai và tổ chức thực hiện Nghị quyết số 04 của Ban Thường vụ Huyện ủy tại một số xã.
Số Văn Bản: 26-TB/HĐTN
Ngày Ban Hành: Ngày 15 tháng 8 năm 2016
Tải về văn bản!


- Thông báo chức danh, chữ ký Phó Bí thư Huyện đoàn Phú Tân khóa IX, nhiệm kỳ 2012 - 2017
Số Văn Bản: 25-TB/HĐTN
Ngày Ban Hành: Ngày 15 tháng 8 năm 2016
Tải về văn bản!


- Thông báo phân công chỉ đạo các mặt công tác Đoàn và phong trào TTN cơ sở năm 2016
Số Văn Bản: 23-TB/HĐTN
Ngày Ban Hành: Ngày 15 tháng 8 năm 2016
Tải về văn bản!


- Thông báo Triệu tập đại biểu tham gia gặp gỡ, đối thoại giữa lãnh đạo tỉnh với thanh niên năm 2016
Số Văn Bản: 24-TB/HĐTN
Ngày Ban Hành: Ngày 09 tháng 8 năm 2016
Tải về văn bản!


- Kế hoạch tổ chức Đại hội Đoàn các cấp, tiến tới Đại hội Đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh huyện Phú Tân lần thứ X, nhiệm kỳ 2017 - 2022
Số Văn Bản: 13-KH/HĐTN
Ngày Ban Hành: Ngày 08 tháng 8 năm 2016
Tải về văn bản!


- Thư mời họp Ban Thường vụ Huyện đoàn lần thứ 28 (Khóa IX)
Số Văn Bản: 27-TM/HĐTN
Ngày Ban Hành: Ngày 01 tháng 8 năm 2016
Tải về văn bản!


- Kế hoạch Phối hợp vận động đoàn viên thanh niên sử dụng dịch vụ của Viettel
Số Văn Bản: 05/KHPH.2016
Ngày Ban Hành: Ngày 25 tháng 7 năm 2016
Tải về văn bản!Không có nhận xét nào