khungchinh

Tin mới nhất

Văn bản Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Tháng 10 năm 2016


- Thông báo triệu tập tham gia lớp tập huấn bồi dưỡng kiến thức kinh tế tập thể cho MTTQ VN và các Hội Đoàn thể cấp huyện năm 2016
Số Văn Bản: 33-TB/HĐTN
Ngày Ban Hành: Ngày 28 tháng 10 năm 2016
Tải về văn bản!               

- Công văn chọn cử cán bộ tham gia Hội thi "Tôi yêu biển đảo" tỉnh Cà Mau, năm 2016
Số Văn Bản: 39-CV/HĐTN
Ngày Ban Hành: Ngày 20 tháng 10 năm 2016
Tải về văn bản!               

- Kế hoạch kiểm tra, giám sát về công tác Đoàn - Hội và phong trào TTN năm 2016
Số Văn Bản: 18-KH/HĐTN
Ngày Ban Hành: Ngày 17 tháng 10 năm 2016
Tải về văn bản!               

- Thư mời Hội nghị tổng kết công tác Đoàn - Đội, phong trào TTN năm học 2015 - 2016 và triển khai nhiệm vụ năm học 2016 - 2017
Số Văn Bản: 34-TM/HĐTN
Ngày Ban Hành: Ngày 10 tháng 10 năm 2016
Tải về văn bản!                Văn bản đính kèm!

- Văn bản liên quan đến Hội thi "Tìm hiểu Luật thủy sản" (Gửi các đơn vị: Rạch Chèo, Tân Hải, Phú Tân, Nguyễn Việt Khái, Cái Đôi Vàm)

Không có nhận xét nào