khungchinh

Tin mới nhất

Văn bản Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Tháng 11 năm 2016


- Thư mời Họp Ban Thường vụ Huyện đoàn lần thứ 29 (Khóa IX)
Số Văn Bản: 39-TM/HĐTN
Ngày Ban Hành: Ngày 28 tháng 11 năm 2016
Tải về văn bản!                       


- Thư mời Họp kiểm tra công tác Đoàn - Hội - Đội và phong trào TTN năm 2016 tại xã Phú Thuận, Rạch Chèo và thị trấn Cái Đôi Vàm
Số Văn Bản: 37-TM/HĐTN
Ngày Ban Hành: Ngày 21 tháng 11 năm 2016
Tải về văn bản!                       


- Thư mời dự Đại hội điểm Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Chi đoàn khóm, ấp nhiệm kỳ 2016 - 2017
Số Văn Bản: 36-TM/HĐTN
Ngày Ban Hành: Ngày 17 tháng 11 năm 2016
Tải về văn bản!                       


- Thư mời họp kiểm tra công tác Đoàn, Hội, Đội và phong trào TTN năm 2016
Số Văn Bản: 35-TM/HĐTN
Ngày Ban Hành: Ngày 16 tháng 11 năm 2016
Tải về văn bản!                       


- Kế hoạch phối hợp cảm hóa, giáo dục thanh niên vi phạm pháp luật về ma túy trên địa bàn huyện Phú Tân, giai đoạn 2016 - 2020
Số Văn Bản: 01/KHPH-CAH-HD
Ngày Ban Hành: Ngày 30 tháng 09 năm 2016
Tải về văn bản!                       


- Công văn vận động hiến máu tình nguyện đợt II năm 2016
Số Văn Bản: 42-CV/HĐTN
Ngày Ban Hành: Ngày 09 tháng 11 năm 2016
Tải về văn bản!                       


- Thông báo triệu tập tham gia lớp tập huấn bồi dưỡng kiến thức kinh tế tập thể cho MTTQ Việt Nam và các Hội Đoàn thể cấp huyện năm 2016
Số Văn Bản: 33-TB/HĐTN
Ngày Ban Hành: Ngày 28 tháng 10 năm 2016
Tải về văn bản!                      


- Hướng dẫn báo cáo tổng kết công tác Đoàn và phong trào TTN năm 2016
Số Văn Bản: 05-HD/HĐTN
Ngày Ban Hành: Ngày 01 tháng 11 năm 2016
Tải về văn bản!                    Tải về bảng phụ lục kèm theo!         


- Công văn về việc chấm điểm các khối thi đua năm 2016
Số Văn Bản: 41-CV/HĐTN
Ngày Ban Hành: Ngày 01 tháng 11 năm 2016
Tải về văn bản!                    Tải về Hướng dẫn chấm điểm!            

Không có nhận xét nào