khungchinh

Tin mới nhất

Văn bản Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Tháng 12 năm 2016


- Thư mời họp thông qua Quyết định củng cố, sáp nhập tổ chức Đoàn
Số Văn Bản: 43-TM/HĐTN
Ngày Ban Hành: Ngày 27 tháng 12 năm 2016
Tải về văn bản                      

- Danh sách phân bổ chỉ tiêu khen thưởng Công tác Đoàn và phong trào TTN năm 2016
Số Văn Bản: DS
Ngày Ban Hành: Ngày 27 tháng 12 năm 2016
Tải về văn bản
                      

- Công văn về việc quy định chế độ thông tin, báo cáo năm 2017
Số Văn Bản: 50-CV/HĐTN
Ngày Ban Hành: Ngày 06 tháng 12 năm 2016
Tải về văn bản

Mẫu báo cáo tháng kèm theo                          

- Công văn về việc lập hồ sơ xử lý nợ tồn động, không khả năng thu hồi tại Ngân hàng Chính sách xã hội
Số Văn Bản: 47-CV/HĐTN
Ngày Ban Hành: Ngày 15 tháng 12 năm 2016
Tải về văn bản!                       
   

- Quyết định thành lập Ban Chỉ đạo Đại hội đại biểu Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh huyện Phú Tân lần thứ X (nhiệm kỳ 2017 - 2022)
Số Văn Bản: 163-QĐ/HU
Ngày Ban Hành: Ngày 28 tháng 10 năm 2016
Tải về văn bản!                       
   

- Thư mời họp Ban Thường vụ Huyện đoàn lần thứ 30 (khóa IX)
Số Văn Bản: 41-TM/HĐTN
Ngày Ban Hành: Ngày 15 tháng 12 năm 2016
Tải về văn bản!                       
   

- Quyết định thành lập các Tiểu ban Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh huyện Phú Tân lần thứ X (nhiệm kỳ 2017 - 2022)
Số Văn Bản: 34-QĐ/HĐTN
Ngày Ban Hành: Ngày 05 tháng 12 năm 2016
Tải về văn bản!                       
         

- Hướng dẫn tổ chức Đại hội Đoàn các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh huyện Phú Tân lần thứ X, nhiệm kỳ 2017 - 2022
Số Văn Bản: 06-HD/HĐTN
Ngày Ban Hành: Ngày 29 tháng 11 năm 2016
Tải về văn bản!                       

                 
      

Không có nhận xét nào