Văn bản Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Tháng 01 năm 2017


- Thư mời dự họp mặt giữa lãnh đạo huyện với sinh viên Cái Nước - Phú Tân đang học tại các trường Đại học ngoài tỉnh, nhân dịp Xuân Đinh Dậu - 2017
Số Văn Bản: 04-TM/HĐTN
Ngày Ban Hành: Ngày 20 tháng 01 năm 2017
Tải về văn bản      

- Thư mời dự Đại hội điểm Đoàn TNCS Hồ Chí Minh xã, thị trấn nhiệm kỳ 2017 - 2022
Số Văn Bản: 04-TM/HĐTN
Ngày Ban Hành: Ngày 12 tháng 01 năm 2017
Tải về văn bản      

- Thư mời Hội nghị Tổng kết Công tác Đoàn và phong trào TTN năm 2016
Số Văn Bản: 01-TM/HĐTN
Ngày Ban Hành: Ngày 05 tháng 01 năm 2017
Tải về văn bản - Tài liệu đính kèm                

- Thư mời họp Ban Chấp hành Huyện đoàn lần thứ 21 (khóa IX)
Số Văn Bản: 02-TM/HĐTN
Ngày Ban Hành: Ngày 05 tháng 01 năm 2017
Tải về văn bản                      

- Kế hoạch tổ chức các hoạt động vui Xuân cho đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn năm 2017
Số Văn Bản: 01-KH/HĐTN
Ngày Ban Hành: Ngày 04 tháng 01 năm 2017
Tải về văn bản            

- Thông báo phân công nhiệm vụ cán bộ chuyên trách tại Huyện đoàn
Số Văn Bản: 02-TB/HĐTN
Ngày Ban Hành: Ngày 04 tháng 01 năm 2017
Tải về văn bản   

- Thông báo phân công chỉ đạo các mặt công tác Đoàn và phong trào TTN cơ sở năm 2017
Số Văn Bản: 01-TB/HĐTN
Ngày Ban Hành: Ngày 03 tháng 01 năm 2017
Tải về văn bản               

- Đề án Tổ chức Đại hội Đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh huyện Phú Tân lần thứ X, nhiệm kỳ 2017 - 2022
Số Văn Bản: 01-ĐA/HĐTN
Ngày Ban Hành: Ngày 20 tháng 12 năm 2016
Tải về văn bản