khungchinh

Tin mới nhất

Văn bản Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Tháng 02 năm 2017


- Thư mời Dự Đại hội điểm Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Chi đoàn ngành, nhiệm kỳ 2017 - 2019
Số Văn Bản: 10-TM/HĐTN
Ngày Ban Hành: Ngày 23 tháng 02 năm 2017
Tải về văn bản     

- Thông báo phân bổ chỉ tiêu Giếng nước và Bốn nước hợp vệ sinh năm 2017
Số Văn Bản: 03-TB/HĐTN
Ngày Ban Hành: Ngày 20 tháng 02 năm 2017
Tải về văn bản     

- Công văn về việc đăng ký lực lượng sinh viên tình nguyện phục vụ tại địa phương năm 2017
Số Văn Bản: 10-CV/HĐTN
Ngày Ban Hành: Ngày 21 tháng 02 năm 2017
Tải về văn bản     

- Công văn về việc phân bổ chỉ tiêu phát triển đoàn viên và giới thiệu đoàn viên ưu tú cho Đảng năm 2017
Số Văn Bản: 09-CV/HĐTN
Ngày Ban Hành: Ngày 20 tháng 02 năm 2017
Tải về văn bản     

- Quyết định về việc thành lập Ban Chỉ đạo Tháng thanh niên năm 2017
Số Văn Bản: 28-QĐ/HĐTN
Ngày Ban Hành: Ngày 21 tháng 02 năm 2017
Tải về văn bản     

- Kế hoạch Tổ chức các hoạt động Tháng thanh niên năm 2017
Số Văn Bản: 04-KH/HĐTN
Ngày Ban Hành: Ngày 20 tháng 02 năm 2017
Tải về văn bản     

- Kế hoạch liên tịch về việc thực hiện công tác tuyển quân năm 2017
Số Văn Bản: 01-KHLT
Ngày Ban Hành: Ngày 02 tháng 02 năm 2017
Tải về văn bản     

- Công văn về việc thực hiện công tác tuyển quân năm 2017
Số Văn Bản: 05-CV/HĐTN
Ngày Ban Hành: Ngày 02 tháng 02 năm 2017
Tải về văn bản      
    
                    
      

Không có nhận xét nào