khungchinh

Tin mới nhất

Văn bản Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Tháng 3 năm 2017


- Thư mời dự lễ Mít tinh kỷ niệm 86 năm ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/3/1931-26/3/2017
Số Văn Bản: 09-TM/HĐTN
Ngày Ban Hành: Ngày 20 tháng 3 năm 2017
Tải về văn bản

- Thông báo phân bổ lực lượng tham dự diễn đàn "Thanh niên Cà Mau kiến tạo khởi nghiệp" năm 2017
Số Văn Bản: 08-TB/HĐTN
Ngày Ban Hành: Ngày 15 tháng 3 năm 2017
Tải về văn bản

- Thông báo thời gian thông qua văn kiện và nhân sự Đại hội các Đoàn trực thuộc
Số Văn Bản: 05-TB/HĐTN
Ngày Ban Hành: Ngày 03 tháng 3 năm 2017
Tải về văn bản

- Thư mời họp chuẩn bị thành lập Đội Văn nghệ - Kỷ năng - Tuyên truyền
Số Văn Bản: 13-TM/HĐTN
Ngày Ban Hành: Ngày 06 tháng 3 năm 2017
Tải về văn bản
Danh sách kèm theo

- Kế hoạch phối hợp tổ chức Hội thi Tin học trẻ huyện Phú Tân lần thứ II, năm 2017
Số Văn Bản: 02-KHPH/2017
Ngày Ban Hành: Ngày 28 tháng 02 năm 2017
Tải về văn bản
Thể lệ kèm theo
Mẫu danh sách đăng ký 

- Công văn về việc báo cáo số liệu công tác tổ chức Đoàn năm 2017
Số Văn Bản: 11-CV/HĐTN
Ngày Ban Hành: Ngày 02 tháng 3 năm 2017
Tải về văn bản
Biểu mẫu đính kèm

- Thông báo dự lễ ra quân "Tháng thanh niên" năm 2017
Số Văn Bản: 04-TB/HĐTN
Ngày Ban Hành: Ngày 02 tháng 3 năm 2017
Tải về văn bản 
Khẩu hiệu của Tháng thanh niên 2017 

- Thư mời dự lễ phát động "Tháng thanh niên" năm 2017

    
                    
      

Không có nhận xét nào