khungchinh

Tin mới nhất

Hướng dẫn đánh giá kết quả giữa nhiệm kỳ triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam xã, thị trấn nhiệm kỳ 2014 - 2019

Hướng dẫn đánh giá kết quả giữa nhiệm kỳ triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam xã, thị trấn nhiệm kỳ 2014 - 2019
Số Văn Bản: 03-HD/UBH
Ngày Ban Hành: Ngày 01 tháng 6 năm 2017
Tải về văn bản!
Không có nhận xét nào