khungchinh

Tin mới nhất

Văn bản Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Tháng 5 năm 2017


- Công văn đóng góp dự thảo văn kiện Đại hội Đoàn TNCS Hồ Chí Minh nhiệm kỳ 2017 - 2022 của huyện, tỉnh và toàn quốc
Số Văn Bản: 24-CV/HĐTN
Ngày Ban Hành: Ngày 22 tháng 5 năm 2017
Tải về văn bản
Tải về văn kiện

- Thư mời dự lễ khai mạc và tổng kết Hội thi "Tiếng hát hoa phượng đỏ" huyện Phú Tân hè - 2017
Số Văn Bản: 01-TM/BTC
Ngày Ban Hành: Ngày 19 tháng 5 năm 2017
Tải về văn bản

- Thư mời hội nghị Ban Chấp hành Huyện đoàn lần thứ 22 (khóa IX)
Số Văn Bản: 20-TM/HĐTN
Ngày Ban Hành: Ngày 17 tháng 5 năm 2017
Tải về văn bản
Văn bản kèm theo

- Kế hoạch phối hợp tham gia trại hè thiếu nhi tỉnh Cà Mau năm 2017
Số Văn Bản: 06-KHPH/2017
Ngày Ban Hành: Ngày 05 tháng 5 năm 2017
Tải về văn bản

- Kế hoạch phối hợp tổ chức Hội thi "Tiếng hát Hoa phượng đỏ" huyện Phú Tân hè - 2017
Số Văn Bản: 05-KHPH/2017
Ngày Ban Hành: Ngày 05 tháng 5 năm 2017
Tải về văn bản
Tải về Thể lệ
Tải về mẫu đăng ký tiết mục

- Thư mời họp Ban Thường vụ Huyện đoàn lần thứ 31 (khóa IX)
Số Văn Bản: 19-TM/HĐTN
Ngày Ban Hành: Ngày 04 tháng 5 năm 2017
Tải về văn bản

   
      

Không có nhận xét nào