khungchinh

Tin mới nhất

Văn bản Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Tháng 8 năm 2017


- Kế hoạch về việc tổ chức giải bóng đá Kỷ niệm 72 năm ngày Quốc khánh nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945-2/9/2017)
Số Văn Bản: 15-KH/HĐTN
Ngày Ban Hành: Ngày 18 tháng 8 năm 2017
Tải về văn bản - Tải về thể lệ

- Thông báo Chức danh và chữ ký của Bí thư, Phó Bí thư Huyện đoàn Phú Tân khóa X, nhiệm kỳ 2017 - 2022
Số Văn Bản: 19-TB/HĐTN
Ngày Ban Hành: Ngày 14 tháng 8 năm 2017
Tải về văn bản 

- Kế hoạch kiểm tra, giám sát về công tác Đoàn - Hội tại địa bàn khóm, ấp năm 2017
Số Văn Bản: 14-KH/HĐTN
Ngày Ban Hành: Ngày 15 tháng 8 năm 2017
Tải về văn bản 

- Công văn về việc tổ chức lấy ý kiến góp ý xây dựng dự thảo báo cáo chính trị Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Cà Mau lần thứ X, nhiệm kỳ 2017 - 2022
Số Văn Bản: 39-CV/HĐTN
Ngày Ban Hành: Ngày 09 tháng 8 năm 2017
Tải về văn bản - Văn bản kèm theo

- Công văn về việc thông tin chuyên đề học tập tư tưởng đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2017
Số Văn Bản: 38-CV/HĐTN
Ngày Ban Hành: Ngày 09 tháng 8 năm 2017
Tải về văn bản -  Tải về văn bản đính kèm

- Công văn về việc vận động hiến máu tình nguyện đợt II năm 2017
Số Văn Bản: 34-CV/HĐTN
Ngày Ban Hành: Ngày 02 tháng 8 năm 2017
Tải về văn bản

      

Không có nhận xét nào