khungchinh

Tin mới nhất

Huyện đoàn kiểm tra, giám sát công tác Đoàn - Hội năm 2017 tại xã Việt Thắng

Vừa qua, Đoàn công tác Ban Thường vụ Huyện đoàn Phú Tân do đồng chí Trần Quốc Toàn - Phó Bí thư Huyện đoàn làm trưởng đoàn có chuyến kiểm tra, giám sát công tác Đoàn - Hội năm 2017 tại đơn vị ấp Tân Thành, xã Việt Thắng.
Quang cảnh buổi kiểm tra
Tại nơi đến, đoàn đã kiểm tra việc cụ thể hóa, triển khai các văn bản chỉ đạo của Huyện đoàn từ đầu năm, đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ chương trình công tác Đoàn - Hội và phong trào thanh thiếu nhi của xã trong thời gian qua. Phương pháp tổ chức sinh hoạt Chi đoàn, công tác Đoàn vụ, hồ sơ đoàn viên tại các Chi đoàn, các phong trào do Đoàn - Hội - Đội phát động. Bên cạnh đó, Đoàn kiểm tra việc thực hiện Nghị quyết 04-NQ/HU, ngày 01/4/2016 của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện về việc giao trách nhiệm cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên hoàn thành các tiêu chí nông thôn mới của hộ gia đình (giai đoạn 2016 - 2018), việc cam kết thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng gắn với thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị.
Qua buổi làm việc, đồng chí Trần Quốc Toàn - Phó Bí thư Huyện đoàn đánh giá cao kết quả hoạt động của Đoàn bộ xã Việt Thắng trong thời gian qua, 100% đoàn viên các Chi đoàn đều có chương trình đăng ký rèn luyện đoàn viên, kế hoạch thực hiện nghị quyết Trung ương 4 và Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị, các nội dung kiểm tra đều đạt yêu cầu. 
 Văn Hùng 
 Xã đoàn Việt Thắng

Không có nhận xét nào