khungchinh

Tin mới nhất

Văn bản Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Tháng 9 năm 2017


- Thư mời họp Đoàn đại biểu tham dự Đại hội Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Cà Mau lần thứ X, nhiệm kỳ 2017 - 2022
Số Văn Bản: 32-TM/HĐTN
Ngày Ban Hành: Ngày 27 tháng 9 năm 2017
Tải về văn bản 

- Kế hoạch phối hợp tổ chức các hoạt động vui Tết Trung thu cho thiếu nhi huyện Phú Tân năm 2017
Số Văn Bản: 08/KHPH.2017
Ngày Ban Hành: Ngày 25 tháng 9 năm 2017
Tải về văn bản 

- Chương trình làm việc toàn khóa của BCH Huyện đoàn Phú Tân khóa X, nhiệm kỳ 2017 - 2022
Số Văn Bản: 03-CTr/HĐTN
Ngày Ban Hành: Ngày 21 tháng 9 năm 2017
Tải về văn bản 

- Quy chế làm việc của Ban Chấp hành Huyện đoàn Phú Tân khóa X, nhiệm kỳ 2017 - 2022
Số Văn Bản: 01-QC/HĐTN
Ngày Ban Hành: Ngày 21 tháng 9 năm 2017
Tải về văn bản 

- Thông báo phân công nhiệm vụ Ủy viên Ban Chấp hành Huyện đoàn Phú Tân khóa X, nhiệm kỳ 2017 - 2022
Số Văn Bản: 20-TB/HĐTN
Ngày Ban Hành: Ngày 21 tháng 9 năm 2017
Tải về văn bản 

- Thông báo triệu tập Đại biểu tham dự Đại hội Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Cà Mau lần thứ X, nhiệm kỳ 2017 - 2022
Số Văn Bản: 21-TB/HĐTN
Ngày Ban Hành: Ngày 21 tháng 9 năm 2017
Tải về văn bản 

- Thư mời Hội nghị sơ kết Công tác Đoàn và phong trào TTN 9 tháng đầu năm 2017, triển khai chương trình công tác quý IV và tổng kết Chiến dịch TNTN hè năm 2017
Số Văn Bản: 31-TM/HĐTN
Ngày Ban Hành: Ngày 18 tháng 9 năm 2017
Tải về văn bản 

- Thư mời Hội nghị Ban Chấp hành Huyện đoàn lần thứ II (khóa X)
Số Văn Bản: 30-TM/HĐTN
Ngày Ban Hành: Ngày 18 tháng 9 năm 2017
Tải về văn bản 

- Công văn về việc góp ý dự thảo một số văn bản chuẩn bị họp BCH Đoàn huyện lần thứ II năm 2017
Số Văn Bản: 46-CV/HĐTN
Ngày Ban Hành: Ngày 18 tháng 9 năm 2017
Tải về văn bản - Tài liệu đóng góp kèm theo 

- Công văn về việc góp ý dự thảo Báo cáo chính trị Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XI và sửa đổi, bổ sung Điều lệ Đoàn khóa X
Số Văn Bản: 45-CV/HĐTN
Ngày Ban Hành: Ngày 06 tháng 9 năm 2017
Tải về văn bản - Văn bản Tỉnh đoàn - Văn kiện Trung ương Đoàn

- Thư mời họp Ban Thường vụ Huyện đoàn lần thứ 1 (khóa X)
Số Văn Bản: 29-TM/HĐTN
Ngày Ban Hành: Ngày 06 tháng 9 năm 2017
Tải về văn bản

- Công văn về việc đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền, chào mừng Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Cà Mau lần thứ X, nhiệm kỳ 2017 - 2022
Số Văn Bản: 44-CV/HĐTN
Ngày Ban Hành: Ngày 06 tháng 9 năm 2017
Tải về văn bản

- Thông báo phân công chỉ đạo các mặt công tác Đoàn phong trào TTN cơ sở năm 2017
Số Văn Bản: 18-TB/HĐTN
Ngày Ban Hành: Ngày 05 tháng 9 năm 2017
Tải về văn bản

      

Không có nhận xét nào