khungchinh

Tin mới nhất

Văn bản Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Tháng 10 năm 2017


- Công văn về việc chấm điểm các khối thi đua năm 2017
Số Văn Bản: 55-CV/HĐTN
Ngày Ban Hành: Ngày 30 tháng 10 năm 2017
Tải về văn bản - Hướng dẫn số 01 - Hướng dẫn số 02

- Thông báo mức trích nộp đoàn phí năm 2017
Số Văn Bản: 22-TB/HĐTN
Ngày Ban Hành: Ngày 30 tháng 10 năm 2017
Tải về văn bản 

- Hướng dẫn báo cáo tổng kết công tác Đoàn và phong trào TTN năm 2017
Số Văn Bản: 06-HD/HĐTN
Ngày Ban Hành: Ngày 30 tháng 10 năm 2017
Tải về văn bản 

- Công văn về việc dời thời gian chuyến hành trình giáo dục truyền thống "Về thăm Côn Đảo" năm 2017
Số Văn Bản: 54-CV/HĐTN
Ngày Ban Hành: Ngày 23 tháng 10 năm 2017
Tải về văn bản 

- Công văn về việc hướng dẫn quản lý thẻ và quy trình, thủ tục cấp thẻ đoàn cho đoàn viên
Số Văn Bản: 47-CV/HĐTN
Ngày Ban Hành: Ngày 20 tháng 10 năm 2017
Tải về văn bản 

- Kế hoạch hành trình giáo dục truyền thống "Về thăm Côn Đảo" năm 2017
Số Văn Bản: 18-KH/HĐTN
Ngày Ban Hành: Ngày 12 tháng 10 năm 2017
Tải về văn bản 

- Chương trình Công tác Đoàn và phong trào thanh niên trường học năm học 2017 - 2018
Số Văn Bản: 01-Ctr/HĐTN
Ngày Ban Hành: Ngày 16 tháng 10 năm 2017
Tải về văn bản 

- Thư mời hội nghị tổng kết công tác Đoàn - Đội và phong trào TTN trường học, năm học 2016 - 2017
Số Văn Bản: 34-TM/HĐTN
Ngày Ban Hành: Ngày 09 tháng 10 năm 2017
Tải về văn bản  - Văn bản đính kèm 

      

Không có nhận xét nào