khungchinh

Tin mới nhất

Văn bản Đội TNTP Hồ Chí Minh Tháng 10 năm 2017


Chương trình phối hợp giữa Huyện đoàn với Phòng Giáo dục & Đào tạo chỉ đạo công tác Đoàn - Hội - Đội trường học năm học 2017 - 2018
Số Văn Bản: 01/CTPH-HĐTN-PGD&ĐT
Ngày Ban Hành: Ngày 16 tháng 10 năm 2017
Tải về văn bản

File Word (có thể chỉnh sửa)

Kế hoạch phối hợp vận động, quyên góp xây dựng "Nhà khăn quàng đỏ" năm học 2017 - 2018
Số Văn Bản: 01/KHPH-HĐĐ-PGD&ĐT
Ngày Ban Hành: Ngày 16 tháng 10 năm 2017
Tải về văn bản

File Word (có thể chỉnh sửa)

Chương trình công tác Đội và phong trào thiếu nhi năm học 2017 - 2018
Số Văn Bản: 02-Ctr/HĐĐ
Ngày Ban Hành: Ngày 16 tháng 10 năm 2017
Tải về văn bản

File Word (có thể chỉnh sửa)

Báo cáo tổng kết công tác Đội và phong trào thiếu nhi năm học 2016 - 2017
Số Văn Bản: 02-BC/HĐĐ
Ngày Ban Hành: Ngày 16 tháng 10 năm 2017
Tải về văn bản

Không có nhận xét nào