Văn bản Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Tháng 01 năm 2018


- Hướng dẫn đánh giá thi đua và xếp loại công tác Đoàn và phong trào thanh niên huyện Phú Tân năm 2018 (khối thi đua Khối ngành huyện, công ty)
Số văn bản: 02-HD/HĐTN
Ngày ban hành: 12 tháng 01 năm 2018
Tải về văn bản 

- Hướng dẫn đánh giá thi đua và xếp loại công tác Đoàn - Hội - Đội và phong trào thanh thiếu nhi huyện Phú Tân năm 2018 (khối thi đua xã, thị trấn)
Số văn bản: 01-HD/HĐTN
Ngày ban hành: 12 tháng 01 năm 2018
Tải về văn bản 

- Thông báo thời gian thăm, tặng quà Tết cho Bí thư, Phó Bí thư Chi đoàn ấp, khóm có hoàn cảnh khó khăn Xuân Mậu Tuất năm 2018
Số văn bản: 02-TB/HĐTN
Ngày ban hành: 30 tháng 01 năm 2018
Tải về văn bản 

- Công văn về việc hưởng ứng và tổ chức thực hiện hoạt động chương trình "Xuân biên giới - Tết Hải đảo năm 2018" và kỷ niệm 50 năm Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân 1968"
Số văn bản: 07-CV/HĐTN
Ngày ban hành: 25 tháng 01 năm 2018
Tải về văn bản 

- Công văn về việc đóng góp Chương trình Công tác Đoàn và phong trào TTN năm 2018
Số văn bản: 06-CV/HĐTN
Ngày ban hành: 25 tháng 01 năm 2018
Tải về văn bản  Tải về văn bản Chuong trình

- Thư mời dự lễ khai mạc Hội nghị tập huấn kỹ năng, nghiệp vụ công tác Đội và buổi lễ ra mắt Câu lạc bộ Phụ trách Đội
Số văn bản: 03-TM/HĐTN
Ngày ban hành: 24 tháng 01 năm 2018
Tải về văn bản 

- Công văn về việc chuẩn bị các hoạt động Hội trại Tòng quân năm 2018
Số văn bản: 05-CV/HĐTN
Ngày ban hành: 23 tháng 01 năm 2018
Tải về văn bản 

- Quyết định thành lập Ban Quản lý quỹ xây dựng "Nhà khăn quàng đỏ" năm học 2017 - 2018 và những năm học tiếp theo
Số văn bản: 04-QĐ/HĐTN
Ngày ban hành: 16 tháng 01 năm 2018
Tải về văn bản 

- Công văn về việc triển khai, phát động đăng ký tham gia Hội thi sáng tạo kỹ thuật tỉnh Cà Mau lần thứ VI
Số văn bản: 03-CV/HĐTN
Ngày ban hành: 16 tháng 01 năm 2018
Tải về văn bản 

- Kế hoạch thực hiện Đề án "Xây dựng và triển khai kế hoạch thực hiện các mục tiêu của cộng đồng Văn hóa - Xã hội ASEAN đến năm 2025"
Số văn bản: 01-KH/HĐTN
Ngày ban hành: 12 tháng 01 năm 2018
Tải về văn bản 

- Công văn về việc điểu chỉnh chủ đề công tác năm 2018
Số văn bản: 03-CV/HĐTN
Ngày ban hành: 10 tháng 01 năm 2018
Tải về văn bản 

- Văn bản lấy ý kiến và tài liệu Hội nghị tổng kết công tác Đoàn và phong trào TTN năm 2017
Tải về văn bản 

- Thư mời Hội nghị tổng kết công tác Đoàn và phong trào TTN năm 2017
Số văn bản: 01-TM/HĐTN
Ngày ban hành: 03 tháng 01 năm 2018
Tải về văn bản 


      

Không có nhận xét nào