Cái Đôi Vàm: Thanh niên khóm 3 chung tay xây dựng khóm đạt chuẩn văn hóa

Sáng ngày 01 tháng 12 năm 2017 Chi đoàn Khóm 3 cùng Chi Bộ, Ban Nhân Dân Khóm 3 ra quân tuyên truyền, vận động nhân dân tháo gỡ mái che lấn chiếm hành lang lộ giới trên vỉa hè, phối hợp với các ngành đoàn thể khóm khơi thông cống rãnh và dọn dẹp vệ môi trường.
Đặc biệt, trong buổi ra quân đã phát 150 tờ rơi tuyên truyền nhân dân dân giữ vệ sinh môi trường, bỏ rác thải đúng nơi quy định. Nhằm nâng cao ý thức trách nhiệm của nhân dân, đoàn viên, thanh niên trên địa bàn chung tay, góp phần xây dựng Khóm 3 khóm đạt chuẩn văn hóa và tiến tới xây dựng thị trấn đô thị văn minh.
Đoàn cơ sở thị trấn Cái Đôi Vàm

Không có nhận xét nào