khungchinh

Tin mới nhất

Văn bản Đội TNTP Hồ Chí Minh Tháng 01 năm 2018


- Thông báo triệu tập tham dự Hội nghị tập huấn kỹ năng, nghiệp vụ công tác Đội năm học 2017 - 2018 và ra mắt Câu lạc bộ phụ trách Đội
Số Văn Bản: 01-TB/HĐĐ
Ngày Ban Hành: Ngày 23 tháng 01 năm 2018
Tải về văn bản


- Thông báo triệu tập thành viên câu lạc bộ Phụ trách Đội huyện Phú Tân tham dự buổi lễ ra mắt Câu Lạc bộ
Số Văn Bản: 02-TB/HĐĐ
Ngày Ban Hành: Ngày 24 tháng 01 năm 2018
Tải về văn bản


- Công văn về việc hướng dẫn trang bị, sử dụng các loại sổ sách, báo, tạp chí của Đội
Số Văn Bản: 02-CV/HĐĐ
Ngày Ban Hành: Ngày 18 tháng 01 năm 2018
Tải về văn bản


- Kế hoạch phối hợp tổ chức Hôi nghị tập huấn kỹ năng, nghiệp vụ công tác Đội năm học 2017 - 2018 và thành lập, ra mắt Câu lạc bộ Phụ trách Đội
Số Văn Bản: 02/KHPH-HĐĐ-PGD&ĐT
Ngày Ban Hành: Ngày 12 tháng 01 năm 2018
Tải về văn bảnKhông có nhận xét nào