khungchinh

Tin mới nhất

Văn bản Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Tháng 5 năm 2018


- Thông báo triệu tập tham gia trại hè thiếu nhi, Diễn đàn lắng nghe trẻ em nói cấp huyện năm 2018
Số văn bản: 11-TB/HĐTN
Ngày ban hành: 29 tháng 5 năm 2018
Tải về văn bản   Danh sách kèm theo   

- Thư mời họp chuẩn bị các hoạt động trại hè thiếu nhi và diễn đàn lắng nghe trẻ em nói huyện Phú Tân năm 2018
Số văn bản: 17-TM/HĐTN
Ngày ban hành: 29 tháng 5 năm 2018
Tải về văn bản   

- Thư mời dự buổi kiểm tra công tác Đoàn - Hội - Đội và phong trào TTN 6 tháng đầu năm 2018 của Tỉnh đoàn Cà Mau
Số văn bản: 15-TM/HĐTN
Ngày ban hành: 24 tháng 5 năm 2018
Tải về văn bản   Văn bản kèm theo   

- Công văn về việc điều chỉnh một số nội dung Thể lệ Hội thi cắm trại và các hoạt động Trại hè thiếu nhi (ban hành theo Kế hoạch Liên tịch số 01-KHLT/2018 ngày 07/5/2018)
Số văn bản: 32-CV/HĐTN
Ngày ban hành: 21 tháng 5 năm 2018
Tải về văn bản   

- Công văn về việc tăng cường cảnh giác, nâng cao nhận thức với hoạt động tôn giáo trái pháp luật 
Số văn bản: 31-CV/HĐTN
Ngày ban hành: 15 tháng 5 năm 2018
Tải về văn bản   

- Công văn về việc tuyên truyền Giải báo chí vì sự nghiệp Đại đoàn kết toàn dân tộc lần thứ XIII, năm 2017 - 2018 
Số văn bản: 30-CV/HĐTN
Ngày ban hành: 11 tháng 5 năm 2018
Tải về văn bản    Văn bản liên quan   

- Công văn về việc hưởng ứng, tham gia cuộc thi ảnh với chủ đề Tuổi trẻ sáng tạo chung tay xây dựng nông thôn mới
Số văn bản: 29-CV/HĐTN
Ngày ban hành: 11 tháng 5 năm 2018
Tải về văn bản    Văn bản liên quan

- Thông báo triệu tập thí sinh tham gia Hội thi Tin học trẻ huyện Phú Tân lần thứ III năm 2018
Số văn bản: 09-TB/HĐTN
Ngày ban hành: 15 tháng 5 năm 2018
Tải về văn bản    Danh sách thí sinh Khối TH  -  Khối THCS  -  Khối THPT

- Kế hoạch Liên tịch tổ chức Trại hè thiếu nhi gắn với Diễn đàn lắng nghe Trẻ em nói cấp huyện và tham gia Trại hè thiếu nhi tỉnh Cà Mau năm 2018 
Số văn bản: 01/KHLT-2018
Ngày ban hành: 07 tháng 5 năm 2018
Tải về văn bản    Hướng dẫn kèm theo

- Công văn về việc thay đổi thời gian gửi hồ sơ đăng ký tham gia Hội thi Tin học trẻ huyện Phú Tân lần thứ III năm 2018
Số văn bản: 22-CV/HĐTN
Ngày ban hành: 07 tháng 5 năm 2018
Tải về văn bản

- Kế hoạch tham gia giảm nghèo bền vững góp phần xây dựng nông thôn mới và đô thị văn minh
Số văn bản: 08-KH/HĐTN
Ngày ban hành: 02 tháng 5 năm 2018
Tải về văn bản  Mẫu kèm theo

- Lịch kiểm tra Công tác Đoàn và phong trào TTN quý I năm 2018
Ngày ban hành: 02 tháng 5 năm 2018
Tải về văn bản  

- Kế hoạch phối hợp tổ chức Hội thi Tin học trẻ huyện Phú Tân lần thứ III năm 2018
Số văn bản: 02/KHPH-HĐTN-PGDĐT
Ngày ban hành: 27 tháng 4 năm 2018
Tải về văn bản  Phiếu đăng ký

- Thư mời triển khai điều tra, rà soát hộ nghèo để nhận giúp đở, hỗ trợ thoát nghèo
Số văn bản: 12-TM/HĐTN
Ngày ban hành: 02 tháng 5 năm 2018
Tải về văn bản  
      

Không có nhận xét nào