khungchinh

Tin mới nhất

Văn bản Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Tháng 9 năm 2018


- Chương trình công tác Đoàn và phong trào thanh niên trường học, năm học 2018 - 2019
Số văn bản: 05-CTr/HĐTN
Ngày ban hành: 30 tháng 9 năm 2018
Tải về văn bản

- Báo cáo tổng kết Chương trình phối hợp hoạt động giữa Huyện đoàn với Phòng Giáo dục & Đào tạo, năm học 2017 - 2018
Số văn bản: 58-BC/HĐTN
Ngày ban hành: 29 tháng 9 năm 2018
Tải về văn bản

- Báo cáo tổng kết công tác Đoàn và phong trào thanh niên trường học, năm học 2017 - 2018
Số văn bản: 56-BC/HĐTN
Ngày ban hành: 28 tháng 9 năm 2018
Tải về văn bản 

- Thư mời hội nghị tổng kết công tác Đoàn - Đội và phong trào TTN trường học năm học 2017 - 2018
Số văn bản: 27-TM/HĐTN
Ngày ban hành: 28 tháng 9 năm 2018
Tải về văn bản - Văn bản kèm theo

- Công văn về việc sơ kết 03 năm triển khai phong trào tuổi trẻ chung tay xây dựng nông thôn mới
Số văn bản: 59-CV/HĐTN
Ngày ban hành: 26 tháng 9 năm 2018
Tải về văn bản - Văn bản kèm theo

- Thư mời họp chuẩn bị Hội trại huấn luyện và Hội thi tiếng hát thanh niên của huyện năm 2018
Số văn bản: 26-TM/HĐTN
Ngày ban hành: 24 tháng 9 năm 2018
Tải về văn bản

- Kế hoạch tổ chức diễn đàn "Xây dựng tình bạn đẹp - nói không với bạo lực học đường" trong các trường THPT, THCS - THPT giai đoạn 2018 - 2022
Số văn bản: 17-KH/HĐTN
Ngày ban hành: 10 tháng 9 năm 2018
Tải về văn bản

- Thư mời tham gia hoạt động vui Tết Trung thu cho thiếu nhi huyện Phú Tân năm 2018
Số văn bản: 25-TM/HĐTN
Ngày ban hành: 19 tháng 9 năm 2018
Tải về văn bản

- Công văn về việc tăng cường công tác tuyên truyền và phát động phong trào thi đua chào mừng Đại hội MTTQ VN các cấp, tiến tới Đại hội MTTQ VN lần thứ IX
Số văn bản: 58-CV/HĐTN
Ngày ban hành: 14 tháng 9 năm 2018
Tải về văn bản  Hướng dẫn kèm theo

- Công văn về việc tổ chức hoạt động hưởng ứng Chiến dịch làm cho thế giới sạch hơn năm 2018
Số văn bản: 57-CV/HĐTN
Ngày ban hành: 17 tháng 9 năm 2018
Tải về văn bản


- Kế hoạch tổ chức các hoạt động vui Tết Trung thu cho thiếu nhi huyện Phú Tân năm 2018
Số văn bản: 08/KHPH-2018
Ngày ban hành: 07 tháng 9 năm 2018
Tải về văn bản      

Không có nhận xét nào