khungchinh

Tin mới nhất

Văn bản Đội TNTP Hồ Chí Minh Tháng 09 năm 2018


- Chương trình công tác Đội và phong trào thiếu nhi, năm học 2018 - 2019
Số Văn Bản: 01-CTr/HĐĐ
Ngày Ban Hành: Ngày 30 tháng 9 năm 2018
Tải về văn bản


- Báo cáo kết quả công tác Đội và phong trào thiếu nhi, năm học 2017 - 2018
Số Văn Bản: 06-BC/HĐĐ
Ngày Ban Hành: Ngày 30 tháng 9 năm 2018
Tải về văn bản


- Kế hoạch phối hợp vận động, quyên góp quỹ xây dựng "Nhà khăn quàng đỏ" năm học 2018 - 2019
Số Văn Bản: 02/KHPH-HĐĐ-PGD&ĐT
Ngày Ban Hành: Ngày 28 tháng 9 năm 2018
Tải về văn bảnKhông có nhận xét nào