khungchinh

Tin mới nhất

Tuổi trẻ Việt Nam nhớ lời Di chúc theo chân Bác

Các cấp bộ Đoàn sẽ triển khai nhiều chương trình, hoạt động kỷ niệm 50 năm thực hiện Di chúc Chủ tịch Hồ Chí Minh (1969-2019).
Hội thi "Ánh sáng soi đường" tìm hiểu chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh
Nhằm tạo đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng lớn trong đoàn viên thanh thiếu nhi, giúp đoàn viên, thanh thiếu nhi nhận thức sâu sắc hơn những nội dung cơ bản và giá trị to lớn của Di chúc Chủ tịch Hồ Chí Minh; đồng thời đẩy mạnh giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa cho thanh thiếu nhi, xây dựng hình mẫu thanh niên thời kỳ mới. Ban Bí thư Trung ương Đoàn đã ban hành Kế hoạch số 134-KH/TWĐTN-BTG, ngày 04/01/2019 về tổ chức đợt hoạt động "Tuổi trẻ Việt Nam nhớ lời Di chúc theo chân Bác" kỷ niệm 50 năm thực hiện Di chúc Chủ tịch Hồ Chí Minh (1969 - 2019) (từ tháng 01/2019 đến tháng 9/2019).
Trong đó, nhấn mạnh việc triển khai các nội dung phải được gắn liền với triển khai các phong trào hành động cách mạng của tuổi trẻ thực hiện thắng lợi Nghị quyết  Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI và Năm Thanh niên tình nguyện.
Sinh hoạt chính trị rộng lớn trong đoàn viên, thanh thiếu nhi
Từ tháng 5 đến tháng 9/2019, các cấp bộ Đoàn tổ chức đợt sinh hoạt chính trị với chủ đề “Tuổi trẻ Việt Nam nhớ lời Di chúc theo chân Bác” bằng các sinh hoạt chuyên đề; tổ chức các diễn đàn, tọa đàm học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, về nội dung, giá trị Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh.
Tổ chức triển khai học tập các bài học lý luận chính trị sửa đổi, bổ sung trong đoàn viên; Tổ chức các hội thi tìm hiểu chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh “Ánh sáng soi đường” lần thứ III; Hội thi tìm hiểu lịch sử, văn hóa Việt Nam “Tự hào Việt Nam” lần thứ II.
Bên cạnh đó, đẩy mạnh tuyên truyền trên hệ thống báo chí trong và ngoài Đoàn; Xây dựng các ấn phẩm tuyên truyền như video, clip, phim ngắn…tuyên truyền thông qua mạng xã hội (facebook, zalo, youtube) của Đoàn, Hội, Đội và của đoàn viên, thanh thiếu niên; đẩy mạnh tuyên truyền các hành động đẹp, gương tốt, việc tốt thông qua cuộc vận động “Mỗi ngày một tin tốt-Mỗi tuần một câu chuyện đẹp”.
Nhiều hoạt động được triển khai
Tổ chức phát động đợt thi đua trong tuổi trẻ cả nước với chủ đề “Tuổi trẻ Việt Nam nhớ lời Di chúc theo chân Bác” gắn với phát động “Năm Thanh niên tình nguyện” vào tháng 1/2019; Tổ chức Hội thảo khoa học toàn quốc với chủ đề “Bồi dưỡng thế hệ cách mạng cho đời sau theo Di chúc Chủ tịch Hồ Chí Minh” và các hoạt động kỷ niệm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh dịp 19/5.
Đặc biệt, trong Tháng thanh niên 2019, Chiến dịch Thanh niên tình nguyện Hè 2019, các cấp bộ Đoàn triển khai các hoạt động tình nguyện; các hành trình giáo dục truyền thống về thăm các địa danh, di tích lịch sử, địa chỉ đỏ gắn với cuộc đời hoạt động của Chủ tịch Hồ Chí Minh trên địa bàn; thực hiện “Công trình thanh niên làm theo lời Bác”.
Đồng thời, tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ với các ca khúc ca ngợi Chủ tịch Hồ Chí Minh; các hoạt động thể dục thể thao, rèn luyện sức khỏe theo tấm gương Bác Hồ.

Hành trình giáo dục truyền thống về thăm các địa danh, di tích lịch sử, địa chỉ đỏ gắn với cuộc đời hoạt động của Chủ tịch Hồ Chí Minh trên địa bàn

Hành trình “Tuổi trẻ Việt Nam nhớ lời Di chúc theo chân Bác”
Từ tháng 6 – tháng 9/2019, hành trình sẽ đưa thanh thiếu nhi Việt Nam trong và ngoài nước tìm hiểu các địa danh lịch sử trong và ngoài nước gắn với cuộc đời hoạt động của Chủ tịch Hồ Chí Minh; tổ chức các hoạt động tình nguyện vì cộng đồng, các hoạt động giáo dục truyền thống cho đoàn viên, thanh thiếu nhi.
Lễ tổng kết hoạt động sẽ được tổ chức tại Ba Đình, Hà Nội gắn với dịp chào mừng thành công Các mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9 với các hoạt động như: tổng kết hành trình, tuyên dương 50 mô hình, công trình thanh niên làm theo lời Bác tiêu biểu toàn quốc; chương trình nghệ thuật; gặp gỡ “500 đảng viên trẻ tiêu biểu học tập và làm theo lời Bác”; tọa đàm về chủ đề “Lý tưởng các mạng của thanh niên Việt Nam thời kỳ mới”./.

Không có nhận xét nào