khungchinh

Tin mới nhất

Văn bản Hội LHTN VN Tháng 01 năm 2019


- Quyết định thành lập Ban Chỉ đạo Đại hội đại biểu Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam huyện Phú Tân lần thứ VI, nhiệm kỳ 2019 - 2024
Số văn bản: 499-QĐ/HU
Ngày ban hành: 07 tháng 01 năm 2019
Tải về văn bản

- Thông báo thời gian tổ chức Đại hội Hội LHTN VN các xã, thị trấn nhiệm kỳ 2019 - 2024
Số văn bản: 01-TB/UBH
Ngày ban hành: 24 tháng 01 năm 2019
Tải về văn bản
Không có nhận xét nào