Văn bản Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Tháng 01 năm 2019


- Kế hoạch thực hiện các Nghị quyết Hội nghị Trung ương 8, khóa XII của Đảng
Số văn bản: 10-KH/HĐTN
Ngày ban hành: 15 tháng 01 năm 2019
Tải về văn bản 

- Kế hoạch tổ chức học tập, quán triệt, triển khai tuyên tuyền thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 8, khóa XII của Đảng
Số văn bản: 09-KH/HĐTN
Ngày ban hành: 07 tháng 01 năm 2019
Tải về văn bản 

- Công văn về việc triển khai Cuộc thi Em yêu khoa học tài năng công nghệ nhí dành cho thiếu nhi
Số văn bản: 10-CV/HĐTN
Ngày ban hành: 23 tháng 01 năm 2019
Tải về văn bản - Văn bản kèm theo

- Công văn về việc triển khai Cuộc thi thực hiện ước mơ lần thứ 7, năm học 2018 - 2019
Số văn bản: 09-CV/HĐTN
Ngày ban hành: 23 tháng 01 năm 2019
Tải về văn bản - Văn bản kèm theo   

- Kế hoạch tổ chức hoạt động "Xuân tình nguyện" năm 2019
Số văn bản: 02-KH/HĐTN
Ngày ban hành: 23 tháng 01 năm 2019
Tải về văn bản   

- Công văn về việc tuyên truyền kỷ niệm 89 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930 - 3/2/2019) và đón Tết Nguyên đán Kỷ Hợi năm 2019
Số văn bản: 08-CV/HĐTN
Ngày ban hành: 22 tháng 01 năm 2019
Tải về văn bản   

- Thư mời họp mặt giữa lãnh đạo huyện với sinh viên Phú Tân đang theo học tại các Trường Đại học ngoài tỉnh nhân dịp Tết Nguyên đán Kỷ Hợi năm 2019
Số văn bản: 04-TM/HĐTN
Ngày ban hành: 22 tháng 01 năm 2019
Tải về văn bản   

- Kế hoạch triển khai phong trào "Học sinh 3 tốt" giai đoạn 2018 - 2022
Số văn bản: 01-KH/HĐTN
Ngày ban hành: 22 tháng 01 năm 2019
Tải về văn bản   

- Công văn về việc đảm bảo trật tự, an toàn giao thông trong dịp Tết Nguyên đán Kỷ Hợi và Lễ hội Xuân 2019
Số văn bản: 07-CV/HĐTN
Ngày ban hành: 21 tháng 01 năm 2019
Tải về văn bản   

- Công văn về việc giới thiệu đoàn viên ưu tú và trao danh sách đoàn viên ưu tú cho cấp ủy nhân dịp kỷ niệm 89 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2019)
Số văn bản: 06-CV/HĐTN
Ngày ban hành: 21 tháng 01 năm 2019
Tải về văn bản   

- Thông báo phân công chỉ đạo công tác Đoàn và phong trào TTN năm 2019
Số văn bản: 02-TB/HĐTN
Ngày ban hành: 18 tháng 01 năm 2019
Tải về văn bản   

- Báo cáo tổng kết Công tác Đoàn và phong trào TTN năm 2018
Số văn bản: 03-BC/HĐTN
Ngày ban hành: 17 tháng 01 năm 2019
Tải về văn bản   

- Chương trình công tác Đoàn và phong trào TTN năm 2019
Số văn bản: 01-CTr/HĐTN
Ngày ban hành: 17 tháng 01 năm 2019
Tải về văn bản - Phụ lục các đơn vị chọn làm điểm tổ chức hoạt động năm 2019 - Định hướng các hoạt động năm 2019

- Công văn về việc tuyên truyền kỷ niệm 40 năm Ngày chiến thắng chiến tranh bảo vệ biên giới Tây Nam của tổ quốc và cùng nhân dân Campuchia chiến thắng chế độ diệt chủng (07/01/1979 - 07/01/2019)
Số văn bản: 05-CV/HĐTN
Ngày ban hành: 03 tháng 01 năm 2019
Tải về văn bản - Văn bản kèm theo   

- Công văn về việc đăng ký Dự án khoa học công nghệ cấp huyện năm 2019
Số văn bản: 02-CV/HĐTN
Ngày ban hành: 08 tháng 01 năm 2019
Tải về văn bản - Văn bản kèm theo   

- Thư mời Hội nghị tổng kết Công tác Đoàn, Hội và phong trào TTN năm 2018, triển khai chương trình năm 2019
Số văn bản: 02-TM/HĐTN
Ngày ban hành: 08 tháng 01 năm 2019
Tải về văn bản   
Văn bản kèm theo
- Hướng dẫn đánh giá thi đua, chấm điểm và xếp loại cơ sở Đoàn trực thuộc năm 2019 (Khối thi đua cơ sở Đoàn ngành huyện, Công ty) 
- Hướng dẫn đánh giá thi đua, chấm điểm và xếp loại cơ sở Đoàn trực thuộc năm 2019 (Khối thi đua Đoàn cơ sở xã, thị trấn)
- Phụ lục một số phong trào dự kiến tổ chức và các đơn vị được chọn làm điểm tổ chức trong năm 2019
- Phụ lục so sánh chỉ tiêu công tác Đoàn và phong trào TTN năm 2018
- Phụ lục so sánh chỉ tiêu công tác Hội và phong trào TN năm 2018
- Báo cáo Công tác Đoàn và phong trào TTN năm 2018
- Báo cáo Công tác Hội và phong trào TN năm 2018
- Chương trình Công tác Đoàn và phong trào TTN năm 2019
- Đầu công việc lớn năm 2019
- Chương trình Công tác Hội và phong trào TN năm 2019
- Thông báo Phân công chỉ đạo công tác Đoàn và phong trào TTN cơ sở năm 2019

- Công văn về việc tuyên truyền kết quả kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XIV
Số văn bản: 01-CV/HĐTN
Ngày ban hành: 07 tháng 01 năm 2019
Tải về văn bản  - Văn bản kèm theo

- Đóng góp bản ký kết phối hợp Chỉ đạo, giúp đỡ công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi năm 2019 giữa cơ sở Đoàn ngành huyện, trường học, công ty với Đoàn cơ sở xã, thị trấn Tải về văn bản