khungchinh

Tin mới nhất

Infographic: Thanh niên tình nguyện vì cộng đồng

Đây là chủ đề của Tháng Thanh niên năm 2019 và trong Tháng Thanh niên năm nay nhiều hoạt động tình nguyện sẽ được triển khai tổ chức ở nhiều nội dung, với nhiều hình thức, là dịp để đoàn viên thanh niên được thể hiện mình với cộng đồng, với đất nước.
Trân trọng giới thiệu một số hoạt động tình nguyện sẽ được Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tổ chức ở Lễ khởi động Tháng Thanh niên năm 2019 tại tỉnh Bình Định, ngày 24/02.(Nguồn BTG TW Đoàn)- ĐH

Không có nhận xét nào