khungchinh

Tin mới nhất

Văn bản Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Tháng 3 năm 2019


- Hướng dẫn đánh giá thi đua, chấm điểm và xếp loại cơ sở Đoàn trực thuộc năm 2019 (khối thi đua cơ sở Đoàn ngành huyện, công ty)
Số văn bản: 02-HD/HĐTN
Ngày ban hành: 04 tháng 3 năm 2019
Tải về văn bản

- Kế hoạch triển khai quán triệt, học tập chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2019
Số văn bản: 11-KH/HĐTN
Ngày ban hành: 18 tháng 3 năm 2019
Tải về văn bản

- Kế hoạch tổ chức đợt hoạt động "Tuổi trẻ Phú Tân nhớ lời Di chúc theo chân Bác" kỷ niệm 50 năm thực hiện Di chúc Chủ tịch Hồ Chí Minh (1969 - 2019)
Số văn bản: 06-KH/HĐTN
Ngày ban hành: 01 tháng 3 năm 2019
Tải về văn bản

- CÂU HỎI: Chương trình gặp gỡ đối thoại giữa lãnh đạo UBND huyện với thanh niên trên địa bàn huyện Phú Tân năm 2019
Ngày ban hành: 28 tháng 3 năm 2019
Tải về văn bản

- Thông báo về việc thời gian hiến máu tình nguyện đợt I năm 2019
Số văn bản: 01/TB-BVĐ
Ngày ban hành: 19 tháng 3 năm 2019
Tải về văn bản

- Kế hoạch tổ chức Hội thi nấu ăn chào mừng kỷ niệm 88 năm ngày truyền thống Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/3/1931 - 26/3/2019)
Số văn bản: 04-KH/HĐTN
Ngày ban hành: 18 tháng 3 năm 2019
Tải về văn bản

- Công văn về việc chuẩn bị nội dung trong chương trình gặp gỡ, đối thoại giữa lãnh đạo UBND huyện với thanh niên trên địa bàn huyện Phú Tân
Số văn bản: 17-CV/HĐTN
Ngày ban hành: 12 tháng 3 năm 2019
Tải về văn bản  - Kế hoạch của UBND huyện

- Hướng dẫn thực hiện quy định về chế độ thông tin, báo cáo trong hệ thống Đoàn TNCS Hồ Chí Minh huyện Phú Tân
Số văn bản: 03-HD/HĐTN
Ngày ban hành: 11 tháng 3 năm 2019
Tải về văn bản  - Mẫu báo cáo tháng - Phụ lục báo cáo

- Công văn về việc vận động hiến máu tình nguyện đợt I năm 2019
Số văn bản: 16-CV/HĐTN
Ngày ban hành: 11 tháng 3 năm 2019
Tải về văn bản 

- Công văn về việc tiếp tục thực hiện Chỉ thị 01-CT/TWĐTN ngày 17/5/2013 của BTV Trung ương Đoàn
Số văn bản: 15-CV/HĐTN
Ngày ban hành: 11 tháng 3 năm 2019
Tải về văn bản       

Không có nhận xét nào