khungchinh

Tin mới nhất

Đẩy mạnh phong trào thanh niên xung kích tham gia giữ gìn an ninh trật tự

Thực hiện Chương trình Công tác Đoàn và phong trào TTN năm 2019 của Ban Thường vụ Tỉnh đoàn Cà Mau, Ban Thường vụ Huyện đoàn chỉ đạo các Đoàn trực thuộc tập trung nội dung thanh niên xung kích tham gia giữ gìn an ninh trật tự. Chọn địa bàn thị trấn Cái Đôi Vàm làm điểm thực hiện nội dung trên, qua đó cũng chỉ đạo Đoàn cơ sở Công an huyện phối hợp tham gia tại địa bàn điểm thực hiện nội dung thanh niên xung kích tham gia giũ gìn an ninh trật tự.Với nhiệm vụ tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật cho cán bộ, ĐVTN trên địa bàn, tích cực tham gia tố giác, đấu tranh với các loại tội phạm, phối hợp tuần tra, đảm bảo an ninh trật tự, xử lý những vấn đề phức tạp tại cơ sở. Đồng thời tham gia đấu tranh, phản bác các luận điệu xuyên tạc, thù địch, kịp thời nắm bắt định hướng tốt dư luận cho cán bộ , ĐVTN và quần chúng nhân dân trên mạng xã hội.
Đây là hoạt động nhằm phát huy vai trò, trách nhiệm của đoàn viên thanh niên trong tham gia hoạt động giữ gìn an ninh trật tự trên địa bàn dân cư, tích cực tham gia công tác phòng ngừa, tố giác, đấu tranh phòng chống tội phạm và vi phạm pháp luật, giải quyết những vấn đề liên quan đến ANTT góp phần làm tốt công tác đảm bảo ANTT trong giai đoạn hiện nay. Thông qua việc thực hiện xây dựng mô hình làm cơ sở để đánh giá hiệu quả, xây dựng nhân rộng mô hình, nhân tố điển hình tiên tiến làm nòng cốt trong phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ.
Thanh Duy
Huyện đoàn Phú Tân

Không có nhận xét nào