khungchinh

Tin mới nhất

Văn bản Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Tháng 8 năm 2019


- Công văn về việc sao y Công văn của BTV Tỉnh đoàn Cà Mau về giải thưởng Khoa học công nghệ thanh niên Quả Cầu Vàng năm 2019
Số văn bản: 60-CV/HĐTN
Ngày ban hành: 29 tháng 8 năm 2019
Tải về văn bản - Văn bản kèm theo 


- Công văn về việc tuyên dương Giải thưởng Cán bộ, công chức, viên chức giỏi toàn quốc lần thứ VI năm 2019
Số văn bản: 59-CV/HĐTN
Ngày ban hành: 28 tháng 8 năm 2019
Tải về văn bản 


- Công văn về việc báo cáo công tác đảm nhận giúp đở hộ nghèo, hộ cận nghèo thoát nghèo năm 2019
Số văn bản: 58-CV/HĐTN
Ngày ban hành: 22 tháng 8 năm 2019
Tải về văn bản - File Word phụ lục kèm theo


- Công văn về việc thực hiện chỉ tiêu đoàn viên, thanh niên đề xuất ý tưởng, sáng kiến
Số văn bản: 56-CV/HĐTN
Ngày ban hành: 19 tháng 8 năm 2019
Tải về văn bản - Kế hoạch số 14- Kế hoạch về việc Tổ chức hành trình giáo dục truyền thống tại một số khu di tích lịch sử trên địa bàn huyện Ngọc Hiển nhân dịp kỷ niệm 74 năm ngày Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (02/9/1945 - 02/9/2019)
Số văn bản: 22-KH/HĐTN
Ngày ban hành: 16 tháng 8 năm 2019
Tải về văn bản


- Công văn về việc tuyên truyền kỷ niệm 74 năm Ngày Cách mạng tháng Tám thành công và ngày Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam
Số văn bản: 55-CV/HĐTN
Ngày ban hành: 12 tháng 8 năm 2019
Tải về văn bản


- Thư mời dự lễ khởi công công trình "Nhà tình bạn" năm 2019
Số văn bản: 15-TM/HĐTN
Ngày ban hành: 12 tháng 8 năm 2019
Tải về văn bản
- Thư mời ra quân Chiến dịch tình nguyện "Kỳ nghỉ hồng", "Hành quân xanh" năm 2019
Số văn bản: 14-TM/HĐTN
Ngày ban hành: 01 tháng 8 năm 2019
Tải về văn bản


- Thông báo triệu tập tham gia Chiến dịch tình nguyện "Kỳ nghỉ hồng", "Hành quân xanh" năm 2019
Số văn bản: 16-TB/HĐTN
Ngày ban hành: 01 tháng 8 năm 2019
Tải về văn bản

- Công văn về tổ chức đồng loạt các hoạt động tình nguyện hưởng ứng kỷ niệm 20 năm Chiến dịch TNTN Hè trong Chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè 2019
Số văn bản: 54-CV/HĐTN
Ngày ban hành: 01 tháng 8 năm 2019
Tải về văn bản


      

Không có nhận xét nào