khungchinh

Tin mới nhất

Đẩy mạnh việc triển khai, tuyên truyền phong trào “Học sinh 3 tốt”

Trên cơ sở hướng dẫn của Ban Thường vụ Tỉnh đoàn, Ban Thường vụ Huyện đoàn đã triển khai phong trào “Học sinh 3 tốt” đến Đoàn các trường THPT trên địa bàn huyện. Trong đó, chỉ đạo chú trọng tuyên truyền, nhằm giới thiệu mục đích, ý nghĩa, nội dung, giải pháp của phong trào tới Ban Chấp hành Đoàn các Trường THPT để đảm bảo phong trào được triển khai sâu rộng, hiệu quả tới học sinh để học sinh thấy được những lợi ích của sự đăng ký phấn đấu, rèn luyện qua phong trào và thi đua đạt danh hiệu “Học sinh 3 tốt”.
Trong năm học 2018 - 2019, 100% Đoàn các trường đẩy mạnh tuyên truyền trên internet thông qua các trang facebook của đơn vị, cá nhân. Đăng tải, sử dụng bộ nhận diện phong trào “Học sinh 3 tốt”, bao gồm hình ảnh và video clip giới thiệu phong trào, danh hiệu “Học sinh 3 tốt” do Trung ương Đoàn ban hành. Chú trọng giới thiệu các nội dung của phong trào và tiêu chí phấn đấu để đạt danh hiệu “Học sinh 3 tốt”.
Tiếp tục thực hiện 3 giải pháp để triển khai có hiệu quả phong trào, cụ thể như: Giải pháp tạo môi trường cho học sinh rèn luyện đạo đức: Đoàn các trường đã phối hợp tổ chức các hoạt động để học sinh thực hiện các nội dung học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với giáo dục lòng trung thực, tinh thần hiếu học, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong học sinh … ; Giải pháp tạo môi trường cho học sinh phấn đấu học tập: Đoàn các trường đã làm tốt công tác tham mưu cho Chi bộ, BGH tổ chức các hoạt động giáo dục thái độ, động cơ học tập đúng đắn, tinh thần cầu tiến trong học tập cho học sinh, khắc phục tình trạng thiếu nỗ lực phấn đấu vươn lên trong học tập. Đẩy mạnh các hoạt động tư vấn, hướng nghiệp ở các trường đại học, cao đẳng trong và ngoài tỉnh nhằm giúp học sinh xác định năng lực bản thân, lựa chọn ngành nghề phù hợp; Giải pháp tạo môi trường cho học sinh nâng cao thể lực: Xây dựng và duy trì các câu lạc bộ, đội, nhóm thể dục, thể thao của học sinh; đồng thời yêu cầu mỗi học sinh biết và tham gia thường xuyên 1 môn thể thao. Tổ chức các giải thi đấu thể thao học đường theo khối lớp, cấp trường. Tổ chức các hoạt động truyền thông nâng cao nhận thức về tác hại của ma túy, rượu bia, thuốc lá và các chất kích thích, xây dựng môi trường sống, học tập an toàn, lành mạnh.
Thanh Duy
 Huyện đoàn Phú Tân

Không có nhận xét nào