khungchinh

Tin mới nhất

Văn bản Đội TNTP Hồ Chí Minh Tháng 9 năm 2019


- Tài liệu ban hành chính thức của Hội nghị Tổng kết công tác Đoàn - Đội và phong trào Thanh thiếu nhi trường học năm học 2018 - 2019
Ngày Ban Hành: Ngày 18 tháng 9 năm 2019
- Báo cáo công tác Đội và phong trào thiếu nhi, năm học 2018 - 2019

- Báo cáo công tác Đoàn và phong trào thanh niên trường học, năm học 2018 - 2019
- Báo cáo tổng kết Chương trình phối hợp hoạt động giữa Huyện đoàn với Phòng Giáo dục & Đào tạo năm học 2018 - 2019
- Chương trình công tác Đội và phong trào thiếu nhi, năm học 2019 - 2020
- (File Word) Chương trình công tác Đội và phong trào thiếu nhi, năm học 2019 - 2020
- Chương trình công tác Đoàn và phong trào thanh niên trường học, năm học 2019 - 2020
- Chương trình phối hợp giữa Huyện đoàn và phòng Giáo dục & Đào tạo chỉ đạo công tác Đoàn - Hội - Đội trường học năm học 2019 - 2020

- Kế hoạch phối hợp vận động, quyên góp quỹ xây dựng "Nhà khăn quàng đỏ" năm học 2019 - 2020
Số Văn Bản: 03/KHPH-HĐĐ-PGD&ĐT
Ngày Ban Hành: Ngày 09 tháng 9 năm 2019
Tải về văn bản
Không có nhận xét nào