khungchinh

Tin mới nhất

Văn bản Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Tháng 5 năm 2020- Kế hoạch phối hợp tổ chức chương trình "Chuyến xe yêu thương, gian hàng lưu động 0 đồng, chung tay vượt qua đại dịch"
Số văn bản: 05/KHPH.2020
Ngày ban hành: 14 tháng 5 năm 2020
Tải về văn bản - Thông báo phân bổ lực lượng dự Lễ Báo công dâng Bác nhân kỷ niệm 130 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2020)
Số văn bản: 05-TB/HĐTN
Ngày ban hành: 13 tháng 5 năm 2020
Tải về văn bản- Thư mời Hội nghị sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đoàn TNCS Hồ Chí Minh huyện Phú Tân khóa X, nhiệm kỳ 2017 - 2022
Số văn bản: 07-TM/HĐTN
Ngày ban hành: 13 tháng 5 năm 2020
Tải về văn bản 
- Văn bản kèm theo: 
1. Báo cáo sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đoàn TNCS Hồ Chí Minh huyện Phú Tân khóa X, nhiệm kỳ 2017 - 2022; 
2. Báo cáo kiểm điểm của BCH Huyện đoàn khóa X, nhiệm kỳ 2017 - 2022; 
3. Báo cáo Công tác Đoàn và phong trào TTN 4 tháng đầu năm 2020; 
4. Chương trình Công tác Đoàn và phong trào TTN 8 tháng cuối năm 2020;


- Thông báo phân bổ lực lượng dự Lễ Báo công dâng Bác nhân kỷ niệm 130 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2020)
Số văn bản: 05-TB/HĐTN
Ngày ban hành: 13 tháng 5 năm 2020
Tải về văn bản


- Kế hoạch phối hợp về việc triển khai Hội thi Tin học trẻ, tổ chức xét chọn vòng trường và ôn luyện, tham gia Hội thi Tin học trẻ cấp tỉnh lần thứ XXIII năm 2020
Số văn bản: 04-KHPH/HĐTN
Ngày ban hành: 12 tháng 5 năm 2020
Tải về văn bản- Kế hoạch tổ chức chương trình "San sẻ yêu thương, chung tay vượt qua đại dịch"
Số văn bản: 10-KH/HĐTN
Ngày ban hành: 05 tháng 5 năm 2020
Tải về văn bản


- Kế hoạch tổ chức các hoạt động kỷ niệm 130 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2020)
Số văn bản: 09-KH/HĐTN
Ngày ban hành: 04 tháng 5 năm 2020
Tải về văn bản

      

Không có nhận xét nào