khungchinh

Tin mới nhất

Văn bản Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Tháng 6 năm 2020


- Kế hoạch phối hợp tổ chức Liên hoan Tuyên truyền ca khúc Cách mạng năm 2020
Số văn bản: 07/KHPT-2020
Ngày ban hành: 30 tháng 6 năm 2020
Tải về văn bản - Thể lệ kèm theo

- Hướng dẫn khen thưởng công tác Đội và phong trào thiếu nhi trường học, năm học 2019 - 2020
Số văn bản: 04-HD/HĐTN
Ngày ban hành: 26 tháng 6 năm 2020
Tải về văn bản 

- Công văn về việc triển khai Chương trình tri thức trẻ vì giáo dục năm 2020
Số văn bản: 36-CV/HĐTN
Ngày ban hành: 23 tháng 6 năm 2020
Tải về văn bản - Mẫu đăng ký

- Kế hoạch tổ chức Chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè 2020
Số văn bản: 12-KH/HĐTN
Ngày ban hành: 23 tháng 6 năm 2020
Tải về văn bản

- Công văn về việc đăng ký công trình phần việc chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè 2020 và nhu cầu lực lượng sinh viên tình nguyện tham gia tại địa phương
Số văn bản: 34-CV/HĐTN
Ngày ban hành: 18 tháng 6 năm 2020
Tải về văn bản

- Công văn về việc vận động hiến máu tình nguyện đợt I năm 2020
Số văn bản: 33-CV/HĐTN
Ngày ban hành: 09 tháng 6 năm 2020
Tải về văn bản

- Công văn về việc tiếp tục triển khai xây dựng Đoàn cơ sở "3 Chủ động", giai đoạn 2018 - 2022
Số văn bản: 32-CV/HĐTN
Ngày ban hành: 04 tháng 6 năm 2020
Tải về văn bản

- Công văn về việc tổ chức các hoạt động Tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam và hưởng ứng Ngày Đại dương thế giới năm 2020 trên địa bàn huyện Phú Tân
Số văn bản: 31-CV/HĐTN
Ngày ban hành: 04 tháng 6 năm 2020
Tải về văn bản

- Công văn về việc tham gia cuộc thi Olympic Tiếng Anh dành cho cán bộ trẻ lần thứ II năm 2020
Số văn bản: 30-CV/HĐTN
Ngày ban hành: 04 tháng 6 năm 2020
Tải về văn bản

      

Không có nhận xét nào