khungchinh

Tin mới nhất

Văn bản Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Tháng 09 năm 2020

Thông báo triệu tập lớp bồi dưỡng lý luận chính trị, nghiệp vụ và kỹ năng cơ bản dành cho cán bộ Đoàn thanh niên ở cơ sở năm 2020
Số văn bản: 15-TB/HĐTN
Ngày ban hành: 28 tháng 9 năm 2020
Tải về văn bản

- Kế hoạch tập huấn, bồi dưỡng lý luận chính trị và nghiệp vụ, kỹ năng và tập huấn bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái thù địch dành cho cán bộ Đoàn, Hội cơ sở và sinh hoạt chuyên đề của Câu lạc bộ Lý luận trẻ huyện Phú Tân năm 2020.
Số văn bản: 17-KH/HĐTN
Ngày ban hành: 25 tháng 9 năm 2020
Tải về văn bản

Thư mời Hội nghị sơ kết công tác Đoàn - Hội và phong trào TTN 9 tháng đầu năm, triển khai chương trình công tác 3 tháng cuối năm 2020 và Tổng kết Chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè năm 2020
Số văn bản: 19-TM/HĐTN
Ngày ban hành: 25 tháng 9 năm 2020
Tải về văn bản

- Công văn về việc thay đổi thời gian, địa điểm Hội nghị tổng kết công tác Đoàn - Đội và phong trào TTN trường học năm học 2019 - 2020
Số văn bản: 56-CV/HĐTN
Ngày ban hành: 22 tháng 9 năm 2020
Tải về văn bản

- Công văn về việc đánh giá kết quả thực hiện rèn luyện phong cách Cán bộ Đoàn; tổng kết chiến dịch hè và thông tin dự kiến thời gian tổ chức một số hoạt động cấp huyện sắp tới
Số văn bản: 55-CV/HĐTN
Ngày ban hành: 21 tháng 9 năm 2020
Tải về văn bản - Đề cương kèm theo

- Thư mời Hội nghị tổng kết công tác Đoàn - Đội và phong trào TTN trường học năm học 2019 - 2020
Số văn bản: 16-TM/HĐTN
Ngày ban hành: 22 tháng 9 năm 2020
Tải về văn bản

- Kế hoạch chỉ đạo và tổ chức hoạt động vui Tết Trung thu cho thiếu nhi huyện Phú Tân năm 2020
Số văn bản: 15-KH/HĐTN
Ngày ban hành: 15 tháng 11 năm 2020
Tải về văn bản

- Kế hoạch tham gia Hội thi tìm hiểu pháp luật về biển, đảo năm 2020
Số văn bản: 14-KH/HĐTN
Ngày ban hành: 15 tháng 9 năm 2020
Tải về văn bản - Bộ câu hỏi      

Không có nhận xét nào