khungchinh

Tin mới nhất

Văn bản Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Tháng 02 năm 2021

- Công văn về việc tuyên truyền cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026
Số văn bản: 13-CV/HĐTN
Ngày ban hành: 25 tháng 02 năm 2021
Tải về văn bản

- Công văn về việc phân bổ chỉ tiêu năm 2021
Số văn bản: 08-CV/HĐTN
Ngày ban hành: 18 tháng 02 năm 2021
Tải về văn bản

- Kế hoạch về kiểm tra, giám sát hoạt động nhận ủy thác cho vay năm 2021
Số văn bản: 05-KH/HĐTN
Ngày ban hành: 03 tháng 02 năm 2021
Tải về văn bản
      

Không có nhận xét nào