khungchinh

Tin mới nhất

Văn bản Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Tháng 3 năm 2021

- Quyết định về việc giao chỉ tiêu kế hoạch ủy thác cho vay năm 2021
Số văn bản: 05-QĐ/HĐTN
Ngày ban hành: 01 tháng 4 năm 2021
Tải về văn bản

- Công văn về việc thực hiện củng cố, kiện toàn hoạt động của Tổ tiết kiệm và vay vốn
Số văn bản: 30-CV/HĐTN
Ngày ban hành: 01 tháng 4 năm 2021
Tải về văn bản

- Công văn về việc tổ chức Cuộc thi sáng tác ca khúc dành cho thiếu nhi
Số văn bản: 28-CV/HĐTN
Ngày ban hành: 26 tháng 3 năm 2021
Tải về văn bản

- Công văn về việc thực hiện "Chương trình rèn luyện đoàn viên" năm 2021
Số văn bản: 25-CV/HĐTN
Ngày ban hành: 15 tháng 3 năm 2021
Tải về văn bản

- Công văn về việc triển khai Kế hoạch năm an toàn giao thông 2021
Số văn bản: 17-CV/HĐTN
Ngày ban hành: 01 tháng 3 năm 2021
Tải về văn bản

- Thư mời họp giới thiệu người ứng cử đại biểu HĐND huyện, nhiệm kỳ 2021 - 2026 (Thư mời UVBTV Huyện đoàn)
Số văn bản: 08-TM/HĐTN
Ngày ban hành: 03 tháng 3 năm 2021
Tải về văn bản

Thư mời họp giới thiệu người ứng cử đại biểu HĐND huyện, nhiệm kỳ 2021 - 2026 (Thư mời UVBCH Huyện đoàn)
Số văn bản: 09-TM/HĐTN
Ngày ban hành: 03 tháng 3 năm 2021
Tải về văn bản

- Kế hoạch phát động đăng ký mô hình "Dân vận khéo" năm 2021
Số văn bản: 07-KH/HĐTN
Ngày ban hành: 03 tháng 3 năm 2021
Tải về văn bản - Mẫu kèm theo

- Công văn về việc triển khai xây dựng Đoàn cơ sở "3 chủ động" năm 2021
Số văn bản: 16-CV/HĐTN
Ngày ban hành: 01 tháng 3 năm 2021
Tải về văn bản

- Công văn về việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 13/2020/NQ-HĐND ngày 09/12/2020 của Hội đồng Nhân dân tỉnh
Số văn bản: 15-CV/HĐTN
Ngày ban hành: 01 tháng 3 năm 2021
Tải về văn bản - Văn bản kèm theo      

Không có nhận xét nào