khungchinh

Tin mới nhất

Công tác tuyên truyền về chủ quyền biển đảo, biên giới cho thanh thiếu nhi năm 2021

Nhằm tăng cường công tác tuyên truyền về biển, đảo Việt Nam nhằm củng cố, nâng cao nhận thức của cán bộ, đoàn viên, thanh thiếu nhi về vị trí, vai trò của biển, đảo đối với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; nâng cao ý thức trách nhiệm của tuổi trẻ trong việc chấp hành pháp luật trong nước và các thỏa thuận, điều ước quốc tế liên quan đến biển, đảo; nhất là bảo vệ môi trường, phát triển bền vững kinh tế biển và bảo vệ an ninh, chủ quyền quốc gia trên biển. Từ đầu năm 2021, Ban Thường vụ Huyện đoàn đã hướng dẫn các cơ sở Đoàn trực thuộc thực hiện tốt công tác tuyên truyền về chủ quyền biển đảo, biên giới cho thanh thiếu nhi trên địa bàn.

Ban Thường vụ Huyện đoàn chỉ đạo các cơ sở Đoàn tổ chức sinh hoạt toàn đoàn, chi đoàn, sinh hoạt ngoài giờ lên lớp lồng ghép nói chuyện chuyên đề. Tại các buổi sinh hoạt, các bạn đoàn viên, thanh thiếu nhi đã được nghe phân tích về vị trí, vai trò, tiềm năng, thế mạnh của biển, đảo, biên giới, đất liền đối với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; những bằng chứng lịch sử, pháp lý khẳng định chủ quyền của Việt Nam đối với 2 quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa; thông tin một số tình hình trên biển trong thời gian qua; Đặc biệt là tầm quan trọng của chủ quyền biển đảo, biên giới trong hoạt động bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới, vùng biển của nước ta hiện nay…

Đây là hoạt động có ý nghĩa thiết thực góp phần giúp cho đoàn viên, thanh thiếu nhi khơi dậy lòng yêu nước, giáo dục tinh thần tự hào dân tộc, nâng cao nhận thức, hiểu biết về chủ quyền biển đảo Việt Nam trong sự nghiệp xây dựng, phát triển và bảo vệ đất nước; từ đó thấy được trách nhiệm, nghĩa vụ của mình đối với chủ quyền biển, đảo, biên giới quốc gia.

Thanh Duy - Huyện đoàn Phú Tân

Không có nhận xét nào