khungchinh

Tin mới nhất

Tuổi trẻ Phú Tân tổ chức Hội nghị “Học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và Chương trình hành động của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng”

Thực hiện văn bản chỉ đạo của Tỉnh Đoàn Cà Mau về việc “Học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và Chương trình hành động của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng”. Được sự đồng ý của Thường trực Huyện ủy, ngày 26/5/2021 Huyện đoàn Phú Tân đã tiến hành Hội nghị trực tuyến cho các cán bộ Đoàn chủ chốt là Bí thư và Phó bí thư 21 cơ sở Đoàn trên địa bàn toàn huyện tham gia học tập.

Hội nghị được tổ chức theo hình thức trực tuyến từ điểm cầu Trung ương Đoàn đến các huyện, thị, thành Đoàn. Khai mạc Hội nghị là đồng chí Nguyễn Anh Tuấn, Ủy viên BCH TW Đảng, Bí thư thứ nhất TW Đoàn. Tại khuôn khổ hội nghị, các cán bộ Đoàn chủ chốt đã được nghe những nội dung cốt lõi của Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng do PGS.TS Nguyễn Viết Thông, Tổng thư ký Hội đồng Lý luận Trung ương trình bày. Được đồng chí Bùi Quang Huy, Ủy viên dự khuyết BCH TW Đảng, Bí thư thường trực TW Đoàn quán triệt Chương trình hành động của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh trong việc thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng. Các ĐVTN được tham gia thảo luận những nội dung của Chương trình hành động của Đoàn thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng.

Trong thời gian 01 ngày học tập nghiêm túc, khoa học, hiệu quả và an toàn trong bối cảnh dịch bệnh COVID-19, chương trình Học tập Nghị quyết lần thứ XIII của Đảng giúp cán bộ, ĐVTN nắm vững nội dung cốt lõi, những điểm mới trong các văn kiện Đại hội; Từ đó, thống nhất về ý chí và hành động trong quá trình triển khai thực hiện, góp phần sớm đưa nội dung Nghị quyết vào thực tiễn cuộc sống, đặc biệt là xây dựng chương trình hành động của Đoàn TNCS được sát, đúng hơn, hiệu quả hơn. Góp phần thực hiện xây dựng quê hương, đất nước giàu mạnh.

Thanh Duy - Huyện đoàn Phú Tân

Không có nhận xét nào