Duy trì, phát triển hiệu quả mô hình “Tuyến đường thanh niên tự quản Sáng - Xanh - Sạch - Đẹp”

Nhằm phát huy tinh thần xung kích, tình nguyện của tuổi trẻ trong công cuộc xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, thời gian vừa qua, Huyện đoàn đã tập trung vào chỉ đạo thực hiện mô hình “Tuyến đường thanh niên tự quản Sáng - Xanh - Sạch - Đẹp” trên toàn địa bàn huyện.

Mô hình này đã góp phần không nhỏ vào việc giữ cho đường thông, hè thoáng và vệ sinh môi trường. Hiện nay, 9/9 Đoàn cơ sở xã, thị trấn trong toàn huyện duy trì và đảm nhận, tổ chức thực hiện mô hình “Tuyến đường thanh niên tự quản Sáng - Xanh - Sạch - Đẹp”. Các cấp bộ đoàn trên toàn huyện duy trì tổ chức các hoạt động “Ngày thứ bảy tình nguyện”, “Ngày chủ nhật xanh” dọn dẹp vệ sinh, thu gom rác thải vận chuyển đến nơi quy định, bóc dỡ quảng cáo, rao vặt sai quy định, vận động đoàn viên, thanh niên và nhân dân tích cực trồng, chăm sóc cây xanh, bồn hoa ven đường, xây dựng, giữ gìn cảnh quan đô thị Xanh - Sạch - Đẹp; vận động các nguồn lực xã hội tham gia vào công tác bê tông hoá, thắp sáng các tuyến đường tại các khu dân cư, đảm bảo hệ thống chiếu sáng và an toàn điện khu vực công cộng. Đặc biệt, từ đầu năm 2019 Ban Thường vụ Huyện đoàn đã hỗ trợ thực hiện và duy trì 02 mô hình bảo vệ môi trường sáng - xanh - sạch - đẹp tại ấp Dân Quân, xã Việt Thắng và tuyến đường "Sáng - xanh - sạch - đẹp - an toàn" tại ấp Tân Quảng A, xã Nguyễn Việt Khái.

Mô hình “Tuyến đường thanh niên tự quản Sáng - Xanh - Sạch - Đẹp” không chỉ nâng cao ý thức và trách nhiệm của các bạn đoàn viên, thanh niên, người dân về công tác đảm bảo trật tự an ninh, an toàn, xây dựng khu dân cư kiểu mẫu, bảo vệ môi trường sống mà còn ngày một đóng góp nhiều hơn vào việc xây dựng, hình thành nên các địa bàn dân cư nông thôn, điểm đô thị bảo đảm được tiêu chí Sáng - Xanh – Sạch – Đẹp trên toàn tỉnh, qua đó phát huy vai trò xung kích, tình nguyện của tuổi trẻ trong công cuộc xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh./.

Thanh Duy - Huyện đoàn Phú Tân

Không có nhận xét nào