khungchinh

Tin mới nhất

Câu lạc bộ Lý luận trẻ huyện Phú Tân tổ chức sinh hoạt định kỳ quý II năm 2021

Sáng ngày 27/5/2021, Huyện đoàn đã tổ chức sinh hoạt Câu lạc bộ Lý luận trẻ huyện Phú Tân quý II năm 2021. Tại buổi sinh hoạt, các thành viên Câu lạc bộ Lý luận trẻ đã được nghe các nội dung thông tin về nâng cao kiến thức về các nội dung hội nhập quốc tế của Việt Nam và thông tin tuyên tuyền đối ngoại; Thành viên Câu lạc bộ Lý luận trẻ các đơn vị đã thông tin, báo cáo về tình hình dư luận xã hội tại địa phương, đơn vị.

Buổi sinh hoạt diễn ra đảm bảo công tác an toàn phòng, chống dịch Covid-19. Trong không khí cởi mở, sôi nổi, sinh động, các vấn đề, nội dung đưa ra trong buổi sinh hoạt cũng như những ý kiến đóng góp, thảo luận của các thành viên CLB mang tính thời sự cao, thiết thực, có ý nghĩa quan trọng trong việc nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền, giáo dục của Đoàn cũng như phát huy vai trò của cán bộ, đoàn viên, thanh niên trong công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới.

Kết thúc buổi sinh hoạt, Ban chủ nhiệm CLB đã đưa ra một số định hướng hoạt động CLB thời gian tới, cũng như dự kiến nội dung, chương trình sinh hoạt tiếp theo của CLB trong quí III năm 2021./.

Thanh Duy - Huyện đoàn Phú Tân

Không có nhận xét nào