khungchinh

Tin mới nhất

Tổ chức thành công Đại hội điểm xã Nguyễn Việt Khái lần thứ XI, nhiệm kỳ 2022 - 2027

Sáng ngày 28/01, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh xã Nguyễn Việt Khái, huyện Phú Tân tổ chức thành công Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XI, nhiệm kỳ 2022 - 2027. Đây là đơn vị được Ban Thường vụ Huyện đoàn Phú Tân lựa chọn tổ chức Đại hội điểm, bầu trực tiếp Bí thư tại Đại hội để rút kinh nghiệm trong tổ chức Đại hội cấp cơ sở trên địa bàn huyện.

Bằng tinh thần làm việc nghiêm túc, trách nhiệm, Đại hội đã thông qua Báo cáo chính trị, Báo cáo kiểm điểm của Ban Chấp hành khóa X; bầu Ban Chấp hành Đoàn xã khóa XI gồm 15 đồng chí. Đồng chí Nguyễn Vũ Nam - Bí thư Đoàn xã khóa X được tín nhiệm, tiếp tục bầu giữ chức danh Bí thư Đoàn xã Khóa XI bằng hình thức bầu trực tiếp tại Đại hội. Đại hội cũng đã bầu ra 10 đại biểu chính thức, 02 đại biểu dự khuyết tham gia Đoàn đại biểu dự Đại hội Đoàn TNCS Hồ Chí Minh huyện Phú Tân lần thứ XI, nhiệm kỳ 2022 - 2027.

* Một số hình ảnh:

Không có nhận xét nào