Huyện đoàn Phú Tân sinh hoạt Câu lạc bộ Lý luận trẻ Quý II năm 2023

    Thực hiện Chương trình Công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi năm 2023, Ban Thường vụ Huyện đoàn, Ban Chủ nhiệm Câu lạc bộ Lý luận trẻ tổ chức sinh hoạt CLB lý luận trẻ Quý II năm 2023.

    Ngày 14/4/2023, Câu lạc bộ lý luận trẻ Huyện đoàn Phú Tân tổ chức sinh hoạt Quý II năm 2023, với chủ đề “Giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa cho thanh niên, thiếu niên, nhi đồng trên không gian mạng”.


Quan cảnh tại buổi sinh hoạt

    Tại buổi sinh hoạt, các thành viên Câu lạc bộ tham dự đã được nghiên cứu về “Giải pháp giáo dục lý tưởng cách mạng cho thế hệ trẻ trên không gian mạng” và giải pháp nâng cao chất lượng hoạt động các CLB Lý luận trẻ trong thời gian tới. Nhiều giải pháp được đưa ra tại buổi sinh hoạt, cụ thể như tiếp tục triển khai và thực hiện cuộc vận động “Mỗi ngày một tin tốt, mỗi tuần một câu chuyện đẹp”; tuyên truyền, nâng cao nhận thức, kỹ năng cho cán bộ, đoàn viên thanh niên, thiếu niên, nhi đồng khi tham gia các hoạt động trên không gian mạng an toàn, hiệu quả; đẩy mạnh triển khai ứng dụng di động “Thanh niên Việt Nam” phục vụ công tác giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa cho thanh niên, thiếu niên, nhi đồng… Đồng thời, một số ý kiến được đề xuất như tiếp tục đẩy mạnh và thay đổi phương thức, cách thức hoạt động của CLB Lý luận trẻ các cấp, gắn việc sinh hoạt tại các “địa chỉ đỏ”, di tích lịch sử… cũng được các thành viên đưa ra tại buổi sinh hoạt.


Đồng chí Nguyễn Phương Linh, Phó Bí thư Huyện đoàn, Phó Chủ nhiệm CLB Lý luận trẻ phát biểu tại buổi sinh hoạt

    Hoạt động của Câu lạc bộ có ý nghĩa thiết thực nhằm nâng cao hiệu quả công tác giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa cho thanh niên, thiếu niên, nhi đồng trên không gian mạng, qua đó góp phần xây dựng thế hệ trẻ có lý tưởng cách mạng, bản lĩnh vững vàng, giàu lòng yêu nước, một cách có tri thức, văn hóa, có ý thức tuân thủ pháp luật, trách nhiệm với cộng đồng, có ước mơ, hoài bão, khát vọng và kỹ năng hội nhập quốc tế trong kỷ nguyên số hóa.

Huyện đoàn Phú Tân

Không có nhận xét nào