Việt Thắng hưởng ứng Ngày sách và văn hóa đọc Việt Năm năm 2023

 Việt Thắng hưởng ứng Ngày sách và văn hóa đọc Việt Năm năm 2023

Nhằm chào mừng “Ngày sách và văn hóa đọc Việt Nam ngày 21/4” và “Ngày sách và bản quyền thế giới 23/4” năm 2023. Để nâng cao giá trị của sách, ý nghĩa văn hóa đọc và sự cần thiết của Ngày Sách Việt Nam trong đời sống tinh thần của cán bộ, đoàn viên, thanh niên. Ngày 21/4, Xã đoàn Việt Thắng tổ chức hoạt động hưởng ứng “Ngày sách và văn hóa đọc Việt Nam năm 2023”, trưng bày và giới thiệu sách đến đông đảo cán bộ cơ quan, các bạn đoàn viên, thanh niên trên địa bàn xã Việt Thắng.

Đoàn viên, thanh niên giới thiệu những cuốn sách mình yêu thích

Hoạt động đã giúp nâng cao nhận thức của cán bộ, đoàn viên, thanh niên về giá trị, tầm quan trọng của sách đối với việc nâng cao kiến thức, kỹ năng, góp phần phát triển năng lực, phẩm chất, hoàn thiện nhân cách con người. Hoạt động còn giúp tuyên truyền, giáo dục để cán bộ đoàn, đoàn viên, thanh niên biết được tầm quan trọng của việc đọc sách, khuyến khích và phát triển thói quen đọc sách trong cộng đồng, tạo môi trường đọc sách thuận lợi; góp phần xây dựng xã hội học tập, xã hội khuyến đọc, xây dựng và phát triển phong trào đọc sách, tìm kiếm tư liệu phục vụ cho việc học tập và giải trí lành mạnh, bổ ích hướng tới xây dựng xã hội học tập, học tập suốt đời.

Hoạt động trưng bày và giới thiệu trên 60 đầu sách các loại sách về văn hóa, xã hội, khoa học, kỹ thuật, công nghệ số, kỷ năng công tác đoàn,…phản ánh toàn diện thành tựu và tiềm năng phát triển kinh tế - xã hội của đất nước và của địa phương.